Šią savaitę rubrikoje ,,Vieša nuomonė“ klausėme jonaviečių, ką jie mano apie kunigams taikomą draudimą tuoktis, celibato reikalavimą? Minėtas klausimas sulaukė nemenko skaitytojų dėmesio ir atskleidė, kad jei būtų jų valia, kunigai turėtų teisę kurti šeimas – prieš tai aiškiai pasisakė vos vienas asmuo.

Tokie patys žmonės

Asmenys, kurie pasisakė prieš draudimą kunigams tuoktis ir celibato reikalavimą, dažniausiai naudojo teiginį, kad kunigai – tokie patys žmonės. Pastarasis minimas daugiau nei 10 nuomonių. Pateikiame išsamiausias:

,,Manau, kunigai tokie patys žmonės. Tegu kuria šeimas, tarnauja Dievui. Yra daug nuoširdžiai tikinčių, gerų jaunuolių, kurie norėtų eiti kunigauti, bet jie norėtų ir sukurti šeimą. Dėl to tiek mažai yra stojančiųjų į seminariją, nes turi kažką vieną pasirinkti. Kunigas, kuris gali turėti ir šeimą, manau daug nuoširdžiau mylėtų savo darbą, jam butu artimesnės bendruomenės problemos. Galėtų save daugiau realizuoti, gyventi pilnavertį gyvenimą“, - teigė Kristina.

,,Manau, tai yra didžiausia nesąmonė, jie – tokie patys žmonės ir taip pat nori antros pusės šalia, turėti šeimą, vaikų, kurie senatvėje vandens stiklinę atneš“, - teigė Justina.

Abejoja pamokslais apie šeimyninį gyvenimą

Ne viena nuomonė apeliavo į tai, kad neturėdami šeimų, kunigai negali suprasti jų rūpesčių.

,,Kunigas be šeimos yra niekas, celibatas - žmogaus poreikių neigimas. Ką kunigas gali pamokslauti apie šeimą, jos išsaugojimą, kuomet pats neturi galimybės sukurti šeimos, ,,virti'' rutinoje, kuri ankščiau ar vėliau apsigyvena  (manau) visose šeimose, manau, kad tik tuomet kunigas galėtų pasidalinti išgyventomis patirtimis ir paaiškinti kaip reikia saugoti šeimą, ją puoselėti. Perskaityti vadovėlį gali daug kas, tačiau patirtis yra patirtis ir ji yra neįkainojama“, - mano Vestina.

,,Manau, kad kunigai tokie patys žmonės kaip mes visi. Beje, mokyti ar šviesti apie šeimyninį gyvenimą jo negyvenant, tai nelabai atrodo suprantama šiuolaikinio jaunimo akimis. Tikrai kunigai turėtų galėti gyventi šeimyninį gyvenimą ir tada nereiktų niekam piktintis“, - tikino Inga.

,,Manau, kunigas yra toks pats žmogus, kodėl jis gali kalbėti apie šeimos reikalus, pats neturėdamas šeimos? Kuom remiasi sakydamas pamokslus? Šeima, kurioje užaugo? Manau, tikrai nereikalingas celibatas, draudimas tuoktis. Pastoriai sukuria šeimas ,sako pamokslus remdamasis savo gyvenimu. Taip galėtų ir su kunigais būti“, - rašė Rūta.

Netiki, kad laikosi reikalavimų

Ne vienas skaitytojas tikino manantys, kad kunigai ir dabar nesilaiko celibato. Dėl to esą šis, kaip ir draudimas kurti šeimas, neturi prasmės.

 ,,Aš leisčiau, šiaip ar taip jie moterų turi.. O jeigu tai dar būtų oficialu ir jie galėtų turėti tik vieną žmoną, tai būtų bažnyčios pakėlimas į kitą lygį. Juk ir dabar visi žino, kad kunigai turi moterų ir tai nedaro bažnyčiai garbės“, - rašė Lina.

,,Jie ir dabar paskui bobas laksto. Tai kam tie draudimai?“, - teigė Jolita.

,,Nei prieš, nei už . Bet jau jei labai nori tos moters kunigas, tai lai nesilaiko to celibato, tegul ieško. Ar taip, ar taip nesugaudysi čia jų visų . Medalį užkabinčiau tam, kuris nuoširdžiai tam atsidavęs ir laikosi to celibato. Gaila, tačiau manau, kad tokiu nėra“, - teigė Gintarė.

,,Gal geriau tegul leidžia jiems turėti žmonas, drauges, moteris, nei vaikų tvirkinimas. Jau nebe tie laikai kai kunigai buvo atsidavę dievui. Dabar jau jie liko atsidavę tik pinigams“, - savo nuomonę išsakė Greta.

Išsiskyrusi nuomonė

Tarp visų pasisakymų galima rasti tik vieną nuomonę, kuri nekritikavo celibato laikymosi reikalavimo.

,,Pasirinkęs tokį kelią žmogus iš anksto žino apie celibatą, vadinasi turėtų jo laikytis, arba tektų pripažinti, kad šis kelias ne jam. Jei juokais, vienu atveju Dievas rodo kelią, kitu atveju, galbūt, kiltų grėsmė, kad imtųsi vadovauti moteris“, - tokį atsakymą pateikė Jelena.

Tik moterys

Įdomu tai, kad šįkart rubrikoje ,,Vieša nuomonė“ pasisakė tik moterys. Išvedus jų amžiaus vidurkį, šis siekia 28 metus.

*Kadangi rubrika ,,Vieša nuomonė“ suteikia galimybę skaitytojams apsaugoti savo anonimiškumą, tiek vardai, tiek nurodytas amžius gali būti išgalvoti.

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: