Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Tete-a-tete“ kazino (toliau – bendrovė) skyrė 15 000 Eur baudą už Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 18 straipsnio 1 dalies pažeidimą (,,lošimai yra organizuojami pagal lošimo reglamentą“).

2023 m. lapkričio 15 d.  Priežiūros tarnyboje buvo gautas pareiškėjo skundas dėl bendrovės pareiškėjo atžvilgiu priimto sprendimo nutraukti su juo sudarytą nuotolinio lošimo sutartį, bendrovei pastebėjus, kad pareiškėjas atliko lažybų statymą už įvykio rezultatą po laiko.

Bendrovė sprendimą nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su pareiškėju priėmė, remdamasi bendrovės nuotolinio lošimo reglamento (toliau – reglamentas) VI skyriaus 57 ir 58 punktais:

,,57. Lošėjui pastebėjus apie bet kokias spragas Bendrovės programinėje įrangoje ir (arba) internetinėje svetainėje, jis privalo:

57.1. nesinaudoti jomis siekiant naudos;

57.2. neplatinti šios informacijos tretiesiems asmenims;

57.3. nedelsiant pranešti Bendrovei.

58. Lošėjui nesilaikant šio Reglamento 57 punkto reikalavimų, Bendrovė turi teisę:

58.l. nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju“.

Atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, Priežiūros tarnybos direktoriaus 2024 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. DIE-334 konstatuota, kad bendrovė lošėjo atžvilgiu konstatavo reglamento 57 punkto pažeidimą remdamasi prielaidomis ir vadovaudamasi reglamento 57-58 punktais, nuotolinio lošimo sutartį su pareiškėju nutraukė neturėdama pakankamai objektyvių bei neginčijamų įrodymų dėl neteisėto lošėjo elgesio, todėl pažeidė ALĮ 18 straipsnio 1 dalį.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Visus Patariamosios komisijos sprendimus galite rasti ČIA. 

Lošimų priežiūros tarnybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: