Geologijos tarnybos specialistai pastebi, kad nemažai gyventojų soduose turimų gręžinių neregistruoja manydami, kad to daryti nereikia, nes gręžinys negilus (tarkim, iki 15 m) arba dėl to, kad įsirengė patys.

Todėl Lietuvos geologijos tarnyba pabrėžia: Žemės gelmių registre būtina registruoti visus gėlo požeminio vandens gręžinius. Ir ne tik todėl, kad žemės gelmės – išskirtinė valstybės nuosavybė. Ypač svarbu atsiminti, kad netvarkingi gręžiniai gali būti taršos šaltiniai – pavyzdžiui, per kaimynystėje įrengtą gręžinį tarša gali pasklisti ir į kaimynines valdas.

Kaip įteisinti individualaus apsirūpinimo gręžinį?

1. Pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį (paraiškos formą rasite čia) ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą;`

2. Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (informacija apie įmokas čia). Jei per parą sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų;  

3. Duomenis, registruodami gręžinį, LGT galite pateikti patys arba kreiptis į leidimą tirti žemės gelmes turinčią įmonę.

4. Gręžinio savininkas pats gali pateikti duomenis  per LGT el. paslaugas (spauskite čia). Kad būtų aiškiau, pateikdami gręžinio duomenis per elektronines paslaugas, galite naudotis vaizdo instrukcija (spauskite čia).

5. Taip pat dokumentus galima siųsti el. paštu greziniai@lgt.lt, per nacionalinę elektroninių siuntų el. pristatymo informacinę sistemą arba atvykus į LGT.

Tokiu atveju papildomai reikia pateikti:

- pasirašytą prašymą (prašymo formą rasite čia),

- užpildytą neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją (deklaracijos formą rasite čia).  

6. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu teiksite duomenis, kartu reikės pateikti:

- paraiškos dėl pritarimo naudoti gręžinį kopiją,

- savivaldybės administracijos pritarimo naudoti gręžinį (adoc, pdf ar jpg formatu),

- žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (vandenvietės apsaugos zona) 1-ąja juosta,

- dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka.

7. Kai gręžinys bus įregistruotas, gausite pranešimą ir gręžinio pasą (adoc ir pdf metaduomenų kortelę). Atsispausdinti įregistruoto gręžinio pasą taip pat galėsite patys.  

Kokius duomenis ir dokumentus LGT turi pateikti gyventojas, norintis įteisinti gręžinį, nurodyta ir Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše.

Kilus klausimų, kreipkitės į LGT el. paštu greziniai@lgt.lt arba tel. +370 670 733 33.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: