Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras Vilniuje steigiamas, siekiant optimizuoti darbą ir operatyviau išaiškinti teisės aktų pažeidimus, susijusius su nelegaliu, nedeklaruotu, priverstiniu darbu, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimais, įvairiais piktnaudžiavimais, pavyzdžiui, kai siekiama išvengti su darbo santykiais susijusių mokesčių ir įmokų mokėjimo. Be to, bus siekiama nustatyti, užkardyti ir atskleisti darbdavių pažeidimus darbuotojų atžvilgiu, kad būtų tinkamai apsaugotos visos darbo rinkos dalyvių teisės. 

Siekiant didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, t. y. užtikrinti sklandų renkamos informacijos keitimąsi, analizavimą ir dalijimąsi, Centras steigiamas 6 institucijų – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policija), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) – iniciatyva.

Visos nurodytos institucijos bus bendrai atsakingos už nustatytų tikslų įgyvendinimą ir vienodai sieks bendro rezultato – išaiškinti, nustatyti ir mažinti nelegalaus darbo ir kitų šešėlinės ekonomikos apraiškų darbo rinkoje mastą. Centras pats planuos ir įgyvendins priemones, kuriomis sieks užkardyti ir atskleisti su neapskaitytu ir nelegaliu darbu susijusius teisės aktų pažeidimus, taip pat taikys atitinkamas sankcijas už šiuos pažeidimus. 

Optimizuojant darbą, adekvačiai bus derinami visų institucijų veiklos prioritetai ir pagal kiekvienos jų kompetenciją planuojamos ir organizuojamos reikiamos priemonės, skirtos minėtiems su darbo rinka susijusiems teisės aktų pažeidimams ir nusikalstamoms veikoms atskleisti ir ištirti.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras bus nuolat veikianti tarpinstitucinė analitikos, operacijų, planavimo ir įgyvendinimo darbo grupė, kurią sudarys deleguoti minėtų institucijų – VDI, VMI, VSDFV, FNTT, Policijos departamento, VSAT – atstovai, pagal kompetencijas suskirstyti į analitikos ir kontrolės grupes. Šie specialistai Centro veiklai bus renkami ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui.

Analitikos grupė bus atsakinga už analitinę veiklą – hipotezių iškėlimą, rizikų ir ūkio subjektų identifikavimą bei ūkio subjektų atranką. Kontrolės grupė rūpinsis ūkio subjektų patikrinimų planavimu, koordinavimu ir vykdymu.

Akcentuotina, kad Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centras nuolat bendradarbiaus su socialiniais partneriais, verslu ir visuomene. Pastaroji apie Centro veiklos rezultatus bus informuojama nuolat.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centro veiklos pradžia numatyta šių metų vasario 1 d. Nors Centras steigiamas Vilniuje, jo veikla apims visą Lietuvos teritoriją. Centro veiklą koordinuos VDI, o jam vadovaus ir darbą organizuos VDI paskirtas vadovas.

Lietuvos policijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: