Paminėtina, kad ASPN yra sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, šias paslaugas gali teikti ir privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Už suteiktas paslaugas įstaigoms apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai, atlikę teisės aktų antikorupcinį vertinimą, kad viena iš palankių sąlygų, leidžiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms piktnaudžiauti teikiant ligonių kasoms fiktyvius duomenis apie suteiktas ASPN už tai neteisėtai iš biudžeto gaunant apmokėjimą, yra tai, kad galiojantys teisės aktai nenustato priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad šios paslaugos buvo iš tikrųjų pacientui suteiktos, pavyzdžiui, nereikalaujama, kad pacientas ar jo atstovas patvirtintų pasirašydamas.  

Antikorupciniu požiūriu neigiamai įvertinta tai, kad teisės aktai už minėtus pažeidimus nenustato proporcingų, atgrasančių poveikio priemonių. Pavyzdžiui, jei ligonių kasos per supaprastintą neatitikčių vertinimo procedūrą nustato pažeidimus, įstaigai netaikomos jokios poveikio priemonės, jei ji savo noru grąžina neteisėtai gautas PSDF biudžeto lėšas. Taip pat, pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, už tyčinį melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pateikimą, nesvarbu, kokio dydžio šia veika padaryta žala PSDF biudžetui, gresia sąlyginai nedidelė bauda – iki 560 eurų. Tačiau ir ši bauda ne visais atvejais skiriama – tai priklauso nuo teritorinės ligonių kasos sudarytos komisijos balsavimo.

STT nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir ligonių kasų sudaromose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyse nėra nuostatų dėl sankcijų taikymo įstaigoms, netinkamai vykdančioms sutartyse prisiimtus įsipareigojimus, tarp jų, pateikti tikslius ir teisingus duomenis apie suteiktas biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nors sveikatos apsaugos ministro įsakymu ligonių kasoms tai pavesta atlikti.

Siekiant, kad asmenys kuo paprasčiau ir lengviau galėtų ligonių kasoms pranešti apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų pažeidimus, STT siūlo atsisakyti perteklinių reikalavimų tokiems asmenų pranešimams. Siūloma sudaryti sąlygas pranešti įvairiomis priemonėmis, viena iš jų – esveikata.lt sistema.

Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai. Išsamiau su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

STT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: