Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo projekto (Projektas) antikorupcinį vertinimą. Pateiktos kritinės antikorupcinės pastabos, kuriomis siekiama užtikrinti funkcijų atskyrimą, priimant sprendimus dėl dalies saugomų teritorijų įsteigimo ar jų ribų keitimo, bei nustatant šių saugomų teritorijų įsteigimo kriterijus.

Atlikusi antikorupcinį vertinimą, STT atkreipia dėmesį į Projektu siūlomus pakeitimus, kurie neužtikrina tinkamo funkcijų atskyrimo. Neatskirti įgaliojimai, reglamentuojant saugomų teritorijų (valstybinių draustinių, kultūrinių valstybinių draustinių, rezervatinių apyrubių, biosferų poligonų, atkuriamųjų ir genetinių sklypų) įsteigimo kriterijus  ir priimant sprendimus dėl šių saugomų teritorijų  įsteigimo ar jų ribų keitimo, vertinami kaip korupcijos rizikos veiksnys.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad atskirų kategorijų saugomų teritorijų nuostatus numatoma tvirtinti žemesnio lygmens teisės aktais. Nors siūlomas pakeitimas leistų supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras, kyla abejonių, ar tai visais atvejais leistų užtikrinti priimamų sprendimų tinkamą viešumą ir kokybę, nes Vyriausybės lygmenyje priimamų teisės aktų procedūroms keliami ir įgyvendinami aukštesni reikalavimai, nei taikomi priimamiems ministerijų lygmenyje.

Antikorupciniu požiūriu neigiamai įvertinti ir pasiūlymai, kuriais išplečiamos sąlygos nepagrįstam stoginių saugomose teritorijose įrengimui ir naudojimui ne pagal paskirtį. STT vertinimu, kyla rizika, kad nebus užtikrinama saugomų vertybių apsauga ir nebus užkirstas kelias nesąžiningam elgesiui.

Taip pat STT vertinimu trūksta aiškaus teisinio reglamentavimo, susijusio su naujų statinių statymu buvusiose sodybose. Pavyzdžiui, nėra aiškiai apibrėžta formuluotė „buvusios sodybos vieta“, o tai sudarytų sąlygas interpretuoti nevienareikšmiškai, tiek kaip buvusį sodybos pastatą, inžinierinio statinio vietą, tiek kaip žemės sklypą, kuriame buvo sodyba.

Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetams. Išsamiau su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.     

STT inf.                          

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: