Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) baigė plataus masto Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) veiklos analizę ūkio subjektų priežiūros srityje. Reaguojant į pastaruoju metu įvykusias didžiules ekologines nelaimes (padangų perdirbimo įmonės gaisras Alytuje, nuotekų leidimas į Kuršių marias), atliktos 4 korupcijos rizikos analizės, kurių metu nustatytos vykdomų patikrinimų korupcijos rizikos, nepakankamai valdomi galimi interesų konfliktai.

STT korupcijos prevencijos specialistai antikorupciniu požiūriu įvertino AAD struktūrinių padalinių, veikiančių Vilniaus, Panevėžio ir Utenos, Kauno, Marijampolės ir Alytaus, Šiaulių ir Telšių apskrityse, veiklą, prižiūrint ir kontroliuojant ūkio subjektus.

„Pastebima, kad sujungus regioninius aplinkos apsaugos departamentus, padidėjo antikorupcinis potencialas. Atsirado realios galimybės centralizuotai taikyti ne tik korupcijos prevencijos priemones, bet ir formuoti vienodus atsparumo korupcijai standartus. Tačiau atlikus korupcijos rizikos analizes, atkreipėme dėmesį į skirtingą ūkio subjektų patikrinimų praktiką, kitus būtinus pokyčius, siekiant sumažinti korupcijos rizikas aplinkos apsaugos srityje“, – sako Korupcijos prevencijos valdybos vadovė Svetlana Krasilnikova.

Analizės metu nustatyta, kad iš visų Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdyboms pavestų (nurodytų 2019 m. patikrinimų plane) patikrinimų, tik penkių patikrinimų 42 atlikimui buvo paskirti du darbuotojai. Visus kitus patikrinimus buvo pavesta atlikti vienam pareigūnui. Tačiau praktikoje pastebėjome nemažai atvejų, kai planiniame patikrinime dalyvavo ir patikrinimo aktą pasirašė du Departamento pareigūnai, iš kurių tik vienas buvo nurodytas Patikrinimų plane, t. y. turėjo pavedimą atlikti patikrinimą.

Pavyzdys. Pagal 2019 m. patikrinimų planą, Labūnavos ŽŪB patikrinimą turėjo atlikti Jonavos AAI aplinkos apsaugos inspektorius J. V., tačiau 2019-09-29 Patikrinimo akto Nr.JOP-166 duomenimis, patikrinime dalyvavo (ir patikrinimo aktą pasirašė) ir Jonavos AAI vyriausiais specialistas A. Č.

Analizės metu nustatyta, kad ūkio subjektų veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas, nuo kurio turėtų priklausyti patikrinimų dažnumas, ne visada gali atspindėti tikrąjį keliamos rizikos aplinkai dydį, nes neretai ši procedūra atliekama formaliai subjektyviu AAD darbuotojo sprendimu, kuris dėl žmogiškojo veiksnio gali sudaryti korupcijos rizikos tikimybę.

Pastebėta, kad Departamento valdybų sudėtyje esančių inspekcijų atliekamiems analogiškos veiklos patikrinimams taip pat buvo nustatomi skirtingi atlikimo terminai (pvz. ūkinės veiklos srities autoservisas patikrinimą Jonavos AAI turėjo atlikti per 2 d.d., o Kaišiadorių AAI – per 2,5 d.d.; ūkinės veiklos srities ENTP tvarkymo veikla patikrinimą Jonavos AAI turėjo atlikti per 3 d.d., o Kaišiadorių AAI – per 4 d.d.; Kauno AAI atliekamam išplėstiniam ūkinės veiklos srities žuvies perdirbimas patikrinimui buvo numatytos 2 d.d., o Raseinių AAI atliekamam teminiam šios pačios veiklos srities patikrinimui - 4 d.d. ir t.t.).

Nustatyta, kad AAD patikrinimų planas nenustato ūkio subjektų patikrinimų tikslo ir konkretaus patikrinimo masto. AAD pareigūnai turi patys vienasmeniškai spręsti dėl atliekamo patikrinimo tikslo ir apimties, dėl ko gali atsirasti korupcinės rizikos.

Pavyzdys. 2019 m. patikrinimų planas įpareigojo Jonavos AAI vyriausiąjį specialistą J. V. patikrinti UAB EMSI ūkinės veiklos sritį – degalinė. Patikrinimo tikslą (tikrinamą veiklos sritį – įmonės nuotėkų tvarkymo veiklos vykdymas) šiuo atveju taip pat nusistatė pats patikrinimą atlikęs pareigūnas.

Analizės metu pastebėta, kad savo iniciatyva nevykdoma galimai neteisėtą atliekų tvarkymo veiklą vykdančių subjektų operatyvi neplaninė kontrolė. Pavyzdžiui, viešoje erdvėje yra skelbimų, kuriuose siūlomos atliekų išvežimo paslaugos. Skelbimuose nėra atskleidžiama paslaugų teikėjų tapatybė, tad yra rizika dėl galimai nelegalios veiklos. Tokiu būdu galimai atsiranda ir didėja nelegalūs sąvartynai, teršiama aplinka, ko būtų galima išvengti, vykdant operatyvią neplaninę kontrolę. Tačiau atkreiptas dėmesys, kad atliekant neplaninius patikrinimus, būtina taikyti papildomas korupcijos riziką mažinančias priemones. Nustatyta, kad šiuo metu atliekant neplaninius patikrinimus dažnai dalyvauja tik vienas pareigūnas, todėl kyla reali rizika dėl galimo pažeidėjų siekio susitarti su patikrinimą atliekančiu pareigūnu.

Pažymėtina, kad nepakankamai valdomos interesų konfliktų rizikos. Pavyzdžiui, nustatyta atvejų, kai į kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą nėra įtraukiami tie ūkio subjektai, kuriuose dirba pareigūnų artimi asmenys, nurodyti jų privačių interesų deklaracijose. Nustatyta ir tokių atvejų, kai medžiotojų būrelius, kurių nariais yra AAD struktūrinių padalinių pareigūnai, tikrina jų kolegos – kiti tų pačių struktūrinių padalinių inspektoriai ar net medžiotojų būrelių nariams pavaldūs asmenys.

Atliekant korupcijos rizikos analizę, nustatytos situacijos, kai aplinkos teršėjai išvengia pareigos atlyginti gamtai padarytą žalą. Pavyzdžiui, asmenis nubaudus už oro taršos, atliekų deginimo pažeidimus, dėl nepakankamos aplinkos apsaugos pareigūnų iniciatyvos, nebuvo imtasi priemonių, kad būtų atlyginta žala aplinkai.

Aplinkos ministerijai ir AAD rekomenduota tobulinti kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo tvarką, nustatyti aiškią įmonių atrankos planiniams patikrinimams procedūrą. Taip pat rekomenduota, kad neplaninius patikrinimus atliktų ne mažiau dviejų darbuotojų. AAD siūloma svarstyti galimybę vykdyti viešosios erdvės stebėseną, siekiant identifikuoti ir kontroliuoti aplinkosauginiu požiūriu galimai neteisėtą veiklą vykdančius asmenis.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgė ar planuoja atsižvelgti į korupcijos rizikos analizėje pateiktas rekomendacijas. 

Visas korupcijos rizikos analizes rasite čia.

Parengta pagal STT inf. 

 

Portalo jonavoszinios.lt informaciją skelbti, atgaminti, atkurti, reprodukuoti ar kitaip plagijuoti kitose visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose, be raštiško ar žodinio UAB "Jonavos žinios" sutikimo draudžiama. Visos teisės saugomos.

Taip pat skaitykite: