Aplinkos ministerija parengė Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių pakeitimo projektą ir kviečia socialinius partnerius susipažinti. Šių pakeitimų prireikė siekiant suderinti taisyklių nuostatas su naujuoju Teritorijų planavimo įstatymu, kuris įsigalios nuo liepos 1 dienos.

Pakeitimai aktualūs visiems teritorijų planavimo proceso dalyviams – savivaldybėms, kitiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams ir visuomenei.

Įsigaliojus pakeitimams, tarp šių teisės aktų nebeliks prieštaravimų ir neatitikimų: bus suderintas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas, ištaisytos jo spragos, aiškiau reglamentuota kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo, koregavimo tvarka. Pakeitimai aktualūs visiems teritorijų planavimo proceso dalyviams – savivaldybėms, kitiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams ir visuomenei.

Taisyklių pakeitimo projekte siūloma atsisakyti spragų taisymo ir kolizijų sprendimo šiuose dokumentuose reglamentavimo, įstatyme nenurodyto kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų koregavimo, papildyti šių dokumentų rengimo tvarką planavimo darbų programos, korektūrą sudarančių dokumentų ir procedūrų aprašymu.

Taip pat numatyta papildyti savivaldybių ir jų dalių bendrųjų ir detaliųjų planų parengiamąjį bei rengimo etapus detalizuojantį reglamentavimą.

Taip pat numatyta papildyti savivaldybių ir jų dalių bendrųjų ir detaliųjų planų parengiamąjį bei rengimo etapus detalizuojantį reglamentavimą. Atsižvelgus į žaliąjį kursą ir darnaus urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo siekį, nurodyti papildomi kompleksinio teritorijų planavimo dokumento uždaviniai, teritorijos naudojimo papildomi reikalavimai, jos naudojimo reglamentai.

Taisyklių ir Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai į teritorijų planavimą įneš daugiau viešumo, padės lanksčiau planuoti valstybinės svarbos projektus, keisti miestų bendruosius planus. Jie numato galimybę koreguoti valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, sutrumpės teritorijų planavimo procesas.

Su Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių pakeitimo projektu galima susipažinti čia. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki balandžio 29 d., el. paštu ruta.brazdziuniene@am.lt

 

Taip pat skaitykite: