Gegužės 30 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant klausimą „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo“, tarybos nariai daug klausimų nekėlė, beveik vienbalsiai pritarė biudžeto patikslintam projektui, tačiau vienas tarybos narys teigė, jog už tokį projektą balsuoti jis negalįs, mat ir vėl skriaudžiamas kaimas. 

19 tarybos narių balsavus už, dviems susilaikius ir dviems balsavus prieš - Jonavos rajono savivaldybės taryba  nusprendė patikslinti rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planą. Sprendimo projektu 2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas 1 391 110 Eur, paskirstoma 1 66 476 Eur metų pradžios biudžetinių lėšų likučio ir perskirstoma kitai paskirčiai 334 506 Eur.

Tarybos narys Gintas Jasiulionis tokiu perskirstymu liko nepatenkintas ir teigė, kad vėl skriaudžiamas kaimas. Anot tarybos nario, miesto daugiabučių kiemai tvarkomi biudžeto lėšomis, o kaimo daugiabučių kiemams – biudžeto lėšos neskiriamos, nors Kaimo reikalų komitetas jau pernai metais siūlė įtraukti į biudžetą ir kaimiškų teritorijų daugiabučių kiemų tvarkymus. Dabar tarybos narys mato, kad kaimui lėšos vėl neskiriamos, o miesto daugiabučių kiemų tvarkymui – didinamos.

„Už tokį projektą aš negaliu balsuoti“, - teigė Gintas Jasiulionis. 

Anot mero Mindaugo Sinkevičiaus, tai yra neesminiai biudžeto patikslinimai, o tarybos narys galės teikti siūlymus formuojant naują biudžetą. Be to, nelabai aišku, dėl kurios tikslinamos biudžeto eilutės tarybos narys pasisakė.

Kaip teigė pats tarybos narys Gintas Jasiulionis, jis jaučia nostalgiją Ruklos seniūnijai, mat ilgus metus buvo šios seniūnijos seniūnu, tad galima spėti, kad tarybos nariui "užkliuvo" konkrečios eilutės, kuriose minima Rukla. 

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, siūloma šiais metais atsisakyti Ruklos mstl. gatvių apšvietimo renovacijos už 20 000 Eur, nes Ruklos mstl. kompleksiniam atnaujinimui tenka ieškoti 220 000 Eur papildomo finansavimo. Taip pat, projekto „Ruklos miestelio kompleksinis atnaujinimas" įgyvendinimui trūksta 220  000 Eur. Šios lėšos reikalingos, nes jau buvo atlikti du pirkimai ir matome, kad šiai dienai rinkos kainos  yra  padidėję ir neužtenka turimo finansavimo, o projektą esame įsipareigoję įgyvendinti, nes yra pasirašyta sutartis  dėl jo  finansavimo iš ES struktūrinių fondų. Kadangi gauta valstybės biudžeto dotacija 58 107 Eur, iš jų 2019 m. – 55 200 Eur,  šiems metams reiktų dar skirti 164 800 Eur. O daugiabučių namų kiemų atnaujinimui biudžete numatyta 200 000 Eur. Prašoma skirti papildomai 57 000 Eur, kad atlikti darbus numatytose teritorijose (prie 13 gyvenamųjų namų). 

Patikslinus šių metų biudžetą, priimti sprendimai: 

- Projekto „Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios modernizavimas ir aktualizavimas"   darbų pirkimo procedūros buvo atliekamos, tačiau pirkimai neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų. Pasidomėjus priežastis, paaiškėjo, kad pirkime įrašyta kaina yra per maža, todėl tiekėjai neteikė pasiūlymų, nors prisijungusių ir susidomėjusių buvo. Buvo remtasi projekto skaičiuojamąją kaina, tačiau matomai, kažko projektuotojai neįvertino arba kai kurie tvarkybos darbai gali gerokai skirtis nuo skaičiuojamosios kainos. Projektą vykdys Parapija. Buvo paskaičiuota projekto vertė 29 4167 Eur, iš jų ES parama – 188 267 Eur, savivaldybės (projekto partnerės) indėlis – 58 834 Eur ir Parapijos indėlis – 47 066 Eur.  Projekto įgyvendinimui preliminariais duomenimis trūksta ~ 186 000 Eur. Kadangi gauta valstybės biudžeto dotacija 58 834 Eur, šiais metais dar papildomai prašoma skirti 71 000 Eur.  

- Šiais metais iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų planuojama rekonstruoti Varnutės g., Jonavoje. KPPP lėšomis nefinansuojami darbai: medžių sodinimas, suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas, ESO darbai, elektroninių ryšių tinklų apsaugojimas. Šiems darbams iš savivaldybės biudžeto prašoma skirti 33 000 Eur. 

- Ūkinio pastato Panerių g. 7, Jonavoje, nugriovimui prašoma 4000 Eur. Nugriovus ūkinį pastatą, bus organizuojamas viešasis aukcionas namo pardavimui.

- Dėl lėšų trūkumo aukščiau išvardintiems projektams, siūloma perskirstyti biudžete numatytus 200 000 Eur  miesto stadiono žiūrovų tribūnų ir bėgimo takų įrengimui.

- Ramybės parke planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę. Biudžete numatyta 20 000 Eur, visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje – 20 000 Eur. Prašoma skirti papildomai 40 000 Eur.

- Justino Vareikio progimnazijai trūksta patalpų mokymo kabinetams. Norima suremontuoti ir pertvarkyti metalo apdirbimo kabinetą į mokymo kabinetą. Prašoma skirti 12 000 Eur.

- Vaikų lopšelis - darželis ''Dobilas"  prašo papildomo finansavimo 7000 Eur medžiagų įsigijimui  patalpų remontui (norima įrengti sporto salę) ir betono trinkelių įsigijimui.  Darbus atliks įstaigos darbuotojai.

- Jonavos r. priešgaisrinės tarnybos viršininkas prašo iš dalies pakeisti inventoriaus įsigijimui numatytų lėšų paskirtį, skiriant 4 435 Eur Bukonių ugniagesių punkto vartų pakeitimui. Motyvuojama, kad tai šiuo metu aktualiau, vartai sukrypę, nesandarūs, sunkiai uždaromi.           

Patikslinus biudžetą, padidinta pajamų plano valstybės biudžeto dotacija 1 798 010 Eur, iš jų: 1 623 500 Eur – Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti ir 174 510 Eur – pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti; sumažinta pajamų plano dotacija iš Europos Sąjungos paramos lėšų 416 300 Eur; padidintas pajamų planas lėšomis, gautomis kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 9 400 Eur. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: