Šiandien, birželio 22-ąją vyksta trečiasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame numatyta svarstyti apie 20 klausimų. 

Darbotvarkė:

- Dėl Grigorijaus Kanovičiaus vardo suteikimo Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

- Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus

- Dėl pavedimo Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai

- Dėl Jonavos r. Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos, sąlygų aprašo bei Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos nuostatų patvirtinimo

- Dėl pritarimo Jonavos Justino Vareikio progimnazijos dalyvavimui Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekte

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1 TS-134 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

- Dėl garantijos suteikimo

- Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2023-2024 mokslo metais patvirtinimo

- Dėl Jonavos r. sav., Jonavos miesto gatvės geografinių charakteristikų keitimo

- Dėl bilietų kainų nustatymo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute ,,Jonava – LEZ (Oro parko g.)“ bei bilieto su nuolaida įsigijimo šiame maršrute

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021-2030 metams bei Jonavos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

- Dėl nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn

- Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

- Dėl savivaldybės būsto pardavimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo ir pavedimo savivaldybės merui

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. 1TS-77 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. 

Tiesioginę posėdžio transliaciją galite stebėti ČIA. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: