UAB Circle K Lietuva interneto tinklalapyje www.circlek.lt/zieminis-dyzelinas, socialiniame tinkle Facebook esančioje bendrovės paskyroje, žiniasklaidos portaluose bei 94-iose „Circle K“ tinklo degalinėse skleidė reklamą, skatinančią rinktis būtent Circle K Lietuva, UAB dyzelinį kurą su HVO biodegalais: 

  • „Nauja žieminio dyzelino sudėtis. Saugi bio dalis – 0% RRME“;
  • „Jokios užšalimo rizikos. HVO priedui, priešingai nei RRME, nėra būdingas vandens absorbavimas. Todėl, esant žemoms temperatūroms, nebus rizikos, kad vykstant kondensacijai degalų bake ar kitose talpose, vanduo sugadins produktą“;
  • „Lengvesnis užvedimas. Dėl tobulesnės, alternatyvaus BIO priedo sudėties, aukštesnis tampa ir bendras dyzelino cetaninis skaičius, o tai leidžia degalams lengviau užsidegti“; „Efektyvesnis variklio veikimas“;
  • „Palankesni produkto parametrai, leidžia varikliams degalus naudoti efektyviau ir išskirti daugiau energijos, vertinant tą patį tūrio vienetą.“;
  • „Paprastai tariant, vietoj vartotojų transportui pažįstamo dyzelino su RRME, šią žiemą, siekiant užtikrinti kokybę, dalis tiekėjų, kurių tarpe yra ir Circle K, parduos produktą su sintetine BIO degalų dalimi, dar vadinama HVO (Hydrotreated vegetable oil). Tai vartotojams leis ir toliau ramiai, be rūpesčių keliauti, net esant ypatingai žemoms temperatūroms“; „Saugus arktinis dyzelinas“ ir „Stipresniam automobilio imunitetui“. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nustatė, jog Circle K Lietuva, UAB reklaminių teiginių turinys iš esmės parengtas lyginant kuro žaliavas (HVO ir RRME priedų savybes), o ne galutinius produktus, tačiau reklamoje tai nebuvo pakankamai išsamiai atskleidžiama. Priešingai, nagrinėjamais teiginiais buvo sukuriamas įspūdis, jog lyginami būtent galutiniai produktai, kurių sudėtyje yra HVO arba RRME priedai. Sudėtinės dalys – RRME ar HVO – nėra parduodamos atskirai, todėl ne jų, o galutinių produktų savybės ir skirtumai yra informacija, svarbiausia vartotojams. 

VVTAT vertinimu, skleisti teiginiai ne tik nebuvo visiškai teisingi ar išsamūs, bet ir pasirinktas netinkamas reklamos pateikimo būdas, nurodant, pvz., jog „Saugi bio dalis – 0% RRME“, galėjo sukurti įspūdį vartotojams, jog HVO priedas yra saugesnis už RRME. Įvertinusi bylos aplinkybes VVTAT konstatavo, jog vartotojai galėjo nepagrįstai tikėtis, kad Circle K Lietuva, UAB reklamuojamas produktas – kuras su HVO biopriedu yra geresnės kokybės, nepaisant to, kad nėra pateikta objektyvių įrodymų, jog kuras su RRME yra prastesnių parametrų, faktiškai ženkliai bloginančių automobilio veikimą šaltomis oro sąlygomis. Toks klaidinančios informacijos pateikimas galėjo iškreipti vartotojų ekonominį elgesį, kadangi, žinodami tikslią ir teisingą informaciją apie siūlomą produktą, vartotojai galimai būtų priėmę kitokius sprendimus dėl sandorio – pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, jog kuras su HVO biopriedu buvo brangesnis, rinkęsi kitą alternatyvą. 

Tyrimo metu gauti VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedros ekspertų bei Aplinkos apsaugos agentūros paaiškinimai patvirtino, jog Circle K Lietuva, UAB skleisti teiginiai nėra aiškiai apibrėžti, neatitinka profesinės terminijos specifikos, taip pat, jog produktų, klasifikuojamų kaip pavojingi, aprašyme negali būti naudojami teiginiai, kuriais nurodoma, kad cheminė medžiaga ar mišinys nėra pavojingi. 

Už skleistą klaidinančią reklamą Circle K Lietuva, UAB VVTAT skyrė 100 000 eurų baudą. Skiriant baudą atsižvelgta į pažeidimo pobūdį, didelį sklaidos mastą bei ilgą trukmę, bendrovės metines pajamas ir bendradarbiavimą tyrimo metu. 

VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

VVTAT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: