Kaip neretai būna vykdant apklausas, darbuotojai savo atsakymus ar pastebėjimus pateikia anonimiškai, taip leidžiant jiems pasijusti labiau užtikrintam, kad jo suteikta informacija nebus siejama su juo bei tikintis sulaukti labiau atvirų atsakymų jautria tema. Šių metų kovo mėnesį buvo atlikta Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos anoniminė darbuotojų apklausa apie vadovybės ir darbuotojų santykius. Apklausos suvestinė, kurią iš patikimų šaltinių gavo portalas jonavoszinios.lt, verčia kelti nemalonius klausimus, kurie pateikti meno mokyklos vadovybei ir minimos įstaigos steigėjai Jonavos rajono savivaldybei.

Darbuotojų apklausos rezultatai

Darbuotojų apklausoje apie Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos vadovybės ir darbuotojų santykius pateikti 8 klausimai su keliais galimais atsakymų variantais bei palikta pasirinkimo teisė pateikti savo pasiūlymus.

Iš 57 meno mokyklos darbuotojų apklausoje dalyvavo 22, tačiau pateikti keli jų atsakymai verčia sunerimti. Pavyzdžiui, atsakydami į teiginį, kad vadovybė nuolatos analizuoja savo darbuotojų poreikius, atsakymą „Nesutinku“ pasirinko 11 darbuotojų. Į teiginį, kad įstaigoje sukurta darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistema, darbuotojai skatinami ir motyvuojami,  atsakymą „Nesutinku“ pasirinko 12 darbuotojų.

Į teiginį „Vadovybė tiria priežastis, dėl kurių kenčia darbo kokybė“, atsakymą „Nesutinku“  pasirinko 13 apklausiamųjų. Į klausimą „Ar įstaigos vadovybė yra pakankamai kompetentinga savo pareigoms“, atsakymą „Ne“ pasirinko 14 darbuotojų. 

Taip pat 14 darbuotojų tvirtino, kad negauna visos būtinos profesinės pagalbos iš įstaigos vadovybės.

Verta pažymėti, kad apklausoje atsispindėjo ir teigiami atsiliepimai apie Janinos Miščiukaitės meno mokyklos vadovybę, tačiau jų buvo mažuma.

Pasiūlymai mokyklos vadovybei

Kiek aiškiau susipažinti su darbuotojų nuomone galima išvydus jų pačių pateiktus pasiūlymus dėl vadovybės komunikacijos ar santykių su darbuotojais gerinimo. Vertinimo sulaukė tiek pavaduotojos, tiek įstaigos vadovė. Vieni darbuotojai tvirtino, kad „Pavaduotojoms ugdymui trūksta kompetencijos“, „Pavaduotojos sunkiai formuluoja mintis“, kiti rašė, jog būtinus atsakymus gauna būtent iš pavaduotojos arba, kad direktorė „visas veiklas paveda pavaduotojoms arba darbo grupėms.“

Iš viso pasiūlymų pateikta 14, tačiau kai kurie jų konkretizuoti ir skirti būtent direktorei Ritai Trimonienei.

„Patikslinu, kad vertinau tik mokyklos vadovą ( direkt. R. Trimonienę), nes jo asmeninės savybės (savanaudiškumas, gobšumas, melas, veidmainiškumas) ir vadybinė kompetencija (negebėjimas planuoti, realiai strateguoti trumpalaikių ir ilgalaikių veiklų, laiku ir objektyviai informuoti, išklausyti ir priimti konstruktyvius sprendimus, atsižvelgiant į mokytojų, bendruomenės nuomonę ir kt.) labiausiai įtakoja mokyklos vadovybės ir darbuotojų santykius. Mūsų vadovui asmeninė nauda yra svarbiau nei mokytojų, mokyklos ar rajono interesai“, - rašoma viename iš pasiūlymų.

Analogiški pastebėjimai apie galimą per didelį asmeninį vadovo interesą pasikartojo dar kelis kartus.

Savivaldą rezultatai neramina 

Švietimo įstaigos steigėja Jonavos rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad apklausa J. Miščiukaitės meno mokykloje tikrai buvo vykdyta.

Šiuo atveju apklausa surengta gavus darbuotojų skundų, o jos rezultatai, anot savivaldybės - neramina.

„Ir tai ne pirmoji tokio pobūdžio apklausa mūsų rajono įstaigose, tačiau pirmoji su tokiais neraminančiais rezultatais. Apklausa parodė, kad įstaigos vadovės ir darbuotojų santykiai bei darbinė aplinka čia gali būti labai sudėtinga“, - rašoma savivaldybės atsakyme.

Čia pat pateikiami atsakymai į klausimus, ar įstaigos vadovė R. Trimonienė yra supažindinta su apklausos rezultatais? Ir kokių veiksmų gali imtis ar imsis savivaldybė?

„Įstaigos vadovė buvo supažindinta su apklausos rezultatais ir pateikė savo vertinimą, kuris savivaldybės kol kas neįtikino. Nepanašu, kad dėl išsakytų darbuotojų vertinimų yra išgyvenama.

Dar šią savaitę administracijos atstovai kalbėsis su įstaigos darbuotojų profesinės sąjungos ir mokyklos tarybos nariais, nes likti nuošaly savivaldybė, kaip įstaigos steigėja, negali“, - planus atskleidžia savivaldybė. 

Jonavos rajono savivaldybė viliasi, kad vidiniai nesutarimai, jei tokių esama, bus greitai bei geranoriškai išspręsti ir niekaip nepakenks šios įstaigos reputacijai, nes Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykloje dirba labai daug gabių ir profesionalių pedagogų, mokykla yra gausiai lankoma jonaviečių vaikų, kurie pasiekia aukštų rezultatų įvairiuose konkursuose.

Meno mokyklos vadovybė neturi laiko atsakymams

Užklausa raštu dėl vykdytos apklausos pateikta Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos vadovei Ritai Trimonienei. Teirautasi, ar direktorė supažindinta su rezultatais, kaip ji vertina ne itin palankius pasisakymus? Prašyta, kad raštu pakomentuotų teiginius, jog direktorė labiau rūpinasi savo interesais, nei dirba mokyklos labui. Teirautasi, kaip paaiškintų darbuotojų išsakytą teiginį, jog direktorė užsidaro kabinete ir nepriima darbuotojų pasiteiravimui.

Kol kas sulaukti Ritos Trimonienės skambučiai, jog ji neturi laiko paruošti atsakymų, nors visus duomenis, anot R. Trimonienės, ji turi – ir paruoštą bei nusiųstą atsakymą savivaldybei, ir tam tikrus dokumentus, kurie turėtų atskleisti papildomą informaciją, ir kitus įrodymus.  Taip pat sulaukta pretenzija iš vadovės sūnaus Lauryno Trimonio, kuris tvirtino, kad atsakymams pateikti mamai duotas per mažas laiko tarpas ir tam nėra laiko.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal LR visuomenės informavimo įstatymą, 6 str., 4 d., „Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.“

Vienok, Rita Trimonienė žadėjo, jog po savaitgalio, susidėliojusi mintis, atsakymus pateiks. Kai tik jie bus gauti, pasidalinsime ir su skaitytojais.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: