Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai primena, kad vaikų poilsio stovyklose turi būti sudarytos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos.

Stovykloje gali dirbti darbuotojai tik iš anksto pasitikrinę ir vėliau periodiškai besitikrinantys, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Visi darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentai ar jų kopijos laikomi stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje. Stovykloje turi būti atitinkantis reikalavimus įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas stovyklos darbuotojams visą stovyklos darbo laiką.

Stovyklos teritorija turi būti tinkamai sutvarkyta ir prižiūrėta, vandens telkiniai aptverti, tamsiu paros metu apšviesti takai. Maudymosi vietoje turi būti sužymėtos maudymosi ribos, priėjimas prie vandens turi būti neslidus ir neklampus, o vandens paviršius neturi būti apaugęs dumbliais. Prieš stovyklos atidarymą būtina atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus: vandenyje turi būti ne daugiau kaip 100 žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml ir ne daugiau kaip 1 000 žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens. Tyrimai turi būti atliekami akredituotose (atestuotose) laboratorijose, o tyrimų protokolai saugomi stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.

Patalpos turi būti valomos ir dezinfekuojamos. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas, o priemonės laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas švarus tam skirtose vietose. Sanitariniai įrenginiai turi būti saugūs, švarūs, vaikams pasiekiamame, patogiame naudotis aukštyje. Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas į dušus, prausyklas, valgyklą, ir (jei yra) į skalbyklą.

Stovyklose vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu. Stovyklose vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip 4 kartus per dieną, kas 3,5 – 4 valandas. Vaikams turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu atsigerti geriamojo vandens. Žygio metu vaikai turi būti aprūpinti maistu ir geriamuoju vandeniu. Greitai gendančius maisto produktus draudžiama laikyti gyvenamuosiuose kambariuose, imti į žygius.

Vaikų sveikatos būklė turi būti nuolat stebima. Vaikui susirgus stovykloje informuojami tėvai (globėjai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei per 1 ar 2 dienas dviem ar daugiau vaikų pasireiškia panašūs į užkrečiamosios ligos simptomai (pvz., vėmimas ar viduriavimas su arba be karščiavimo), stovyklos vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: