Nors dažniausiai (apie 75 proc.) į darbo ginčų komisijas (DGK) kreipiasi darbuotojai dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, tačiau antrą vietą pagal DGK nagrinėjamų reikalavimų skaičių užima darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. 2022 m. daugiausia kreiptasi dėl atleidimo iš darbo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str.), darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 str.), darbdaviui pripažinus išbandymo rezultatus nepatenkinamais (DK 36 str. 3 d.) ir darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str.).

VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė akcentuoja, kad pasitaiko ir tokių ginčų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, dėl kurių, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog šalys neturėtų ginčytis, ir vienas tokių – atleidimas iš darbo nesant darbo sutarties šalių valios (DK 60 str.).

Šis DK straipsnis numato baigtinį sąrašą priežasčių, kada darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo, viena iš jų – kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas (DK 60 str. 1 d. 2 p.).

Paminėtina, kad darbdavys, gavęs šio straipsnio 1 d. nurodytą priežastį patvirtinantį dokumentą arba kitaip apie ją sužinojęs, privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo dokumento gavimo arba sužinojimo dienos nutraukti darbo sutartį. Be to, šio straipsnio 1 d. 4, 5 ir 7 p. numatytais atvejais darbuotojui turi būti išmokama atitinkamo dydžio (nuo pusės mėnesio iki dviejų mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio) išeitinė išmoka.

Skyriaus vedėja I. Janukevičienė informuoja, kad DGK buvo nagrinėta darbo byla dėl atleidimo iš darbo teisėtumo nesant darbo sutarties šalių valios (kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas), kuri pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (2023-01-19 nutartis civ. b. Nr. e3K-3-70-701/2023), ir pastebi, kad tiek DGK, tiek visų instancijų teismuose ginčas buvo išspręstas vienodai, t. y. darbuotojo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu.

Specialistė pažymi, kad pagal teismų praktiką ir teisės literatūrą licencijos kaip specialiosios teisės nebegaliojimas savaime dar nesuteikia teisės nutraukti darbo sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-28 nutartis civ. b. ; 2012-07-04 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-372/2012). Darbo sutarties vykdymas tokiu atveju priklauso nuo darbuotojo aktyvių veiksmų licencijos galiojimui atnaujinti, taigi darbdavys gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, jei per protingą terminą licencijos galiojimas neatnaujinamas.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: