VDI informuoja ir primena, kad laikytis darbų saugos yra svarbu, kad būtų išsaugotos dirbančiųjų gyvybės ir sveikata.

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas atkreipia darbdavių dėmesį, kad draudėjai (darbdaviai) atitinkamai aukštesnei nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei gali būti priskiriami, jei įmonėje įvyko sunkus ar (ir) mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe, kurį lėmė darbdavio neįgyvendinti teisės aktų reikalavimai, arba kai VDI inspektorius, atlikdamas įmonės patikrinimą, priėmė sprendimą sustabdyti darbus ar (ir) nustatė, kad darbo vietose neįvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio, apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis, galimo daiktų, krovinių kritimo, įrenginių virtimo, birių medžiagų ar grunto griūties rizika ir (ar) nenumatytos šios rizikos prevencijos ar mažinimo priemonės, tai yra pažeidimai, dažniausiai lemiantys mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe.

„Draudėjai, kurie galėtų būti priskirti pirmajai, antrajai ar trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei, VDI pateikus informaciją „Sodrai“ apie nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, priskiriami atitinkamai aukštesnei – antrajai, trečiajai ar ketvirtajai – nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, – primena Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas S. Balčiūnas ir pabrėžia, kad apie nustatytus įmonės tikrinimo pažeidimus darbdaviai informuojami VDI inspektorių atliekamo inspektavimo metu bei išsiunčiant jiems įmonių tikrinimo klausimynus ir reikalavimus pašalinti pažeidimus.

S. Balčiūnas pažymi, kad iš viso per ataskaitinį laikotarpį, tai yra nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d., VDI inspektoriai įmonių patikrinimų metu surašė 56 reikalavimus R1 pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, kurie atitinka įmonių perkėlimo į aukštesnę nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupę kriterijus, taigi aptariamos įmonės nuo 2025 m. sausio 1 d. mokės didesnes nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas.

Daugiausia, anot Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo S. Balčiūno, tokių reikalavimų R1 buvo surašyta statybos (41 proc.) ir apdirbamosios gamybos (21 proc.) ekonominės veiklos rūšies įmonėse, kiek mažiau – didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (12,5 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (11 proc.), transporto ir saugojimo (11 proc.), mažiausiai – vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (4 proc.) įmonėse.

Skyriaus vedėjas pabrėžia, kad pagal Lietuvos teritorinį pasiskirstymą daugiausia tokių reikalavimų R1 buvo surašyta Kauno r. sav. ir Kauno m. sav. (21 proc.), Vilniaus r. sav. ir Vilniaus m. sav. (12,5 proc.) bei Alytaus r. sav. ir Alytaus m. sav. (12,5 proc.).

VDI dar kartą atkreipia darbdavių dėmesį ir prašo įmonių vadovų, darbdavį atstovaujančių ir kitų įgaliotų asmenų išsamiai susipažinti su VDI paskelbtais darbuotojų saugos ir sveikatos įmonių tikrinimo klausimynais ir, visų pirma, užtikrinti, kad būtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimai, nurodyti klausimyno dalyje „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: