Pastarieji du vasaros mėnesiai – pragaištingi. Vien per šių metų liepos ir rugpjūčio mėn. įvyko keli tragedija pasibaigę nelaimingi atsitikimai darbe. Neužtikrinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nuo elektros srovės poveikio netekome net 3 darbuotojų.

3 beprasmės netektys skirtingose Lietuvos regionuose

Vienas mirtinas nelaimingas įvyko atliekant elektros remonto darbus. Kitas darbuotojas, atlikdamas elektros remonto darbus transformatorinėje pastotėje, patyrė mirtiną elektros smūgį, trečias, keisdamas elektros oro liniją ir jos laidus tarp elektros oro linijos atramų, mirtiną traumą patyrė neaiškiomis aplinkybėmis, tiesiog vykdydamas montavimo darbus prie vienos iš atramų. Pastaruoju atveju darbuotojo, atvykus greitosios pagalbos darbuotojams, atgaivinti nepavyko.

Visais nurodytais atvejais pradėti tyrimai dėl galimo saugos reikalavimų darbe pažeidimo. Pripažinus kaltu darbdavį, gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė.

Darbdaviai turėtų žinoti, kokiomis pavojingomis sąlygomis darbuotojai dirba

Nenuostabu, kad dažniausiai nukenčia elektrotechnikos darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai susijęs su rizika dėl elektros srovės pavojaus.

Taigi darbdavių ir jų įgaliotų asmenų atsakomybė – suvokti, kokiomis pavojingomis sąlygomis dirba darbuotojai, įvertinti, kokį pavojų kelia šis pavojingas rizikos veiksnys.

Elektros srovės pavojus dažnai tinkamai neįvertinamas

Nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų ar darbdavio parengtų ir patvirtintų darbų vykdymo tvarkų, taigi ir nenumatomos tinkamos prevencinės priemonės, neužtikrinami saugūs atstumai dirbant arti įtampą turinčių elektros įrenginių. Daugumos tokių – nelaimingų – atsitikimų darbe priežastys – netinkamas darbų organizavimas ar darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės trūkumas. Toks aplaidumas neretai lemia itin skaudžias, mirtinas, pasekmes.

Didelį pavojų darbuotojo sveikatai keliantys darbai turi būti įvertinti atitinkamai

Prieš vykdant didelio pavojaus darbuotojo sveikatai ir gyvybei keliančius darbus privalu įvertinti visas esamų ir galimų pavojų keliamas rizikas. Itin svarbu numatyti ir įgyvendinti adekvačias prevencines priemones. „Svarbu, kad visi įmonės atsakingi asmenys, nuo kurių pareigų vykdymo ar nevykdymo dažnai priklauso kitų darbuotojų sveikata ir gyvybė, padarytų viską, kad darbo vietose, kur susiduriama su elektros srovės pavojumi, būtų dirbama saugiai, t. y. būtų užtikrinama, kad darbdavio įgalioti asmenys, vadovaudamiesi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrintų nuolatinę vidinę darbų vykdymo darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę“, – situaciją komentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Vesta Macė.

Kur ieškoti informacijos apie darbų saugos vykdymą

VDI yra parengusi išsamias metodines rekomendacijas apie darbų saugos vykdymo ypatumus, visą informaciją rasite toliau nurodytuose dokumnetuose: Darbai arti elektros oro linijų, Saugaus rankinių elektrinių įrankių naudojimo metodinės rekomendacijos, Įvykių darbe, kai darbuotojas patiria žalą sveikatai dėl pastato griūties, sprogimo arba elektros srovės poveikio, tyrimo metodinės rekomendacijos.

VDI linki būti budrius tiek darbuotojus, tiek darbdavius. Tik bendromis visų pastangomis, kartu vykdant tinkamą nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją, saugiai atliekant darbus, pastangos bus akivaizdžios ir rezultatyvios, t. y. bus išvengta beprasmių mirčių.

VDI inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: