Kas yra NPD?

Neapmokestinamais pajamų dydis (NPD) – tai fizinio asmens pajamų dalis, kuri neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. Prieš išskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, ji yra atimama iš gyventojo pajamų sumos.

Koks yra NPD?

Šiuo metu maksimalus mėnesio NPD yra 540 eurų. Nuo 2023 m. sausio 1 d. NPD didėja iki 625 eurų. Naujausią aktualią informaciją apie šiuo metu taikomą NPD ir jo apskaičiavimo formulę visada galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt.

Kokioms pajamoms taikomas NPD?

 • Mėnesio NPD yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, t. y. mėnesio NPD priklauso nuo tokių pajamų sumos.
 • Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (GMP) ir nuo jų apskaičiuojamas metinis NPD. Tokiu būdu, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo GMP bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

Kokios pajamos yra laikomos susijusiomis su darbo santykiais?

Mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama:

 • darbo užmokestis, priedai, premijos (mėnesio, ketvirtinės, metinės);
 • ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas;
 • kompensacija už nepanaudotas atostogas;
 • išmokos už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, už prastovos laiką;
 • atlyginimas už atostogas;
 • teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai;
 • nekonkuravimo kompensacijos, mokamos gyventojui, su kuriuo yra sudaryta darbo sutartis;
 • kiti papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokami darbuotojui už jo atliktą darbą.

Taip pat mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama pajamų, gautų natūra, vertė. 

NPD taikyti kas mėnesį ar kartą per metus?

Taikant NPD visuomet verta atsižvelgti į konkretų atvejų, nes griežtų jo taikymo taisyklių nėra.

 • Jei gyventojas dirba vienoje darbovietėje ir neplanuoja gauti daugiau pajamų, kurios turės įtaką metinio NPD skaičiavimui, tuomet NPD pravartu taikyti kiekvieną mėnesį.
 • Jeigu gyventojo mėnesinės pajamos nestabilios, patogiau taikyti metinį NPD.

Kauno apskrities VMI inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: