Vyriausioji rinkimų komisija (VRK ) skelbia užbaigusi į Respublikos Prezidentus kandidatuojančių asmenų surinktų rinkėjų parašų patikrinimą. Visi 8 Prezidento posto šiuo metu siekiantys asmenys surinko reikiamą jų dalyvavimą rinkimuose remiančių rinkėjų parašų skaičių. 

Iki prasidedant parašų rinkimui VRK rekomendavo kandidatuojančių asmenų atstovams, kad šie surinktų bent 10 procentų daugiau rinkėjų parašų nei reikalauja Rinkimų kodeksas, kadangi praktika rodo, kad dalis parašų patikrinimo metu nebūna įskaitomi. 

Iš viso rinkėjų parašus rinko 11 kandidatų. Gintautas Kniukšta ir Arūnas Rimkus nustatyto 20 tūkstančių parašų skaičiaus nesurinko ir toliau tęsti dalyvavimo rinkimuose nebegalėjo. Aurelijus Veryga parašus surinko, tačiau pateikė prašymą atšaukti pareiškinius dokumentus ir iš tolimesnio dalyvavimo rinkimuose pasitraukė.

Likusių 8 kandidatų surinktus parašus VRK patikrino. 

Iš pradžių visi į VRK pristatyti rinkėjų parašų rinkimo lapai buvo nuskenuoti. Pagal gautą informaciją Lietuvos gyventojų registre buvo tikrinama, ar pasirašę asmenys egzistuoja, ar turi teisę rinkti, ar turi Lietuvos pilietybę, ar yra sulaukę tinkamo amžiaus, ar nepasirašė du ir daugiau kartų ir pan. 

„Rinkėjo puslapyje“, kur piliečiai savo tapatybę identifikuoja jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus, yra užtikrinta tik vieno parašo už kandidatą galimybė. Tačiau būna, kad pasirašydami popieriniuose parašų lapuose, kai kurie rinkėjai parašą padeda daugiau kaip vieną kartą arba pasirašo ir „Rinkėjo puslapyje“, ir popieriniame lape. Aptikus tokius įrašus, neįskaitomas nė vienas rinkėjo parašas. 

Taip pat pasitaiko, kad popieriniuose parašų lapuose pasirašydami rinkėjai įrašo neteisingus duomenis arba pateikia savo duomenis nepilnai. VRK rinkėjų duomenis tikrina sulygindama juos su Lietuvos gyventojų registru ir taip identifikuoja klaidingus įrašus rinkėjų parašų lapuose. Tokie parašai taip pat negali būti įskaitomi. 

Fiksuota, kad nedidelė dalis rinkėjų, elektroniniu būdu „Rinkėjo puslapyje“ pasirašiusių už kandidatus, turi teisę balsuoti Lietuvoje vykstančiuose savivaldos rinkimuose, tačiau Respublikos Prezidento rinkti negali, tad savo parašu paremti šių rinkimų kandidatų taip pat negali. 

Kitas parašų lapų tikrinimo etapas – vizualinė įrašų patikra. Jos metu VRK nariai apžiūrėjo kiekvieną įrašą visuose popieriniuose lapuose, sutikrino, ar visi laukeliai parašų lapuose yra užpildyti,  ar yra pasirašyta, ar nėra įtarimų, kad keletą įrašų užpildė tas pats asmuo. 

Po šios vizualinės patikros, praėjusią savaitę VRK narių siūlymu, Andriaus Mazuronio ir Remigijaus Žemaitaičio pateikti parašų rinkimo lapai buvo perduoti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, kad šioje institucijoje dirbantys rašysenos ekspertai patikrintų ir pateiktų išvadas. 

Rašysenos ekspertizė parodė, kad ne visus duomenis rinkėjų parašų rinkimo lape pasirašantys rinkėjai užpildė patys ir pasirašė. Pasitaikė tokių atvejų, kai iš rašysenos braižo buvo galima spręsti, kad būta dviejų ar daugiau įrašų, kuriuos padarė vienas ir tas pats asmuo, taip pat – fiksuoti įrašai, kuriuose atskiri vieno rinkėjo užpildytų duomenų fragmentai buvo surašyti skirtingu raštu. 

Penktadienio popietę popieriniai parašų lapai iš Lietuvos teismo ekspertizės centro grįžo į VRK ir savaitgalį VRK nariai dirbo suvesdami ir skaičiuodami rinkėjų parašus, kurie, rašysenos ekspertų nuomone, neturi būti įskaityti. 

Pasibaigus patikrinimui, buvo surašyti rinkėjų parašų tikrinimo aktai ir konstatuotas galutinis surinktų parašų skaičius.  

Kandidatas

Po patikrinimo patvirtintas kandidato dalyvavimą rinkimuose remiančių rinkėjų parašų skaičius

Giedrimas Jeglinskas

22 890 (iki tikrinimo buvo 26 326)

Andrius Mazuronis

20 225 (iki tikrinimo buvo 25 927)

Gitanas Nausėda

36 584 (iki tikrinimo buvo 38 430) 

Ingrida Šimonytė

33 701  (buvo tik elektroniniai 33 722)

Eduardas Vaitkus

30 080 (buvo 31 818) 

Ignas Vėgėlė

34 172 (buvo 36 137) 

Dainius Žalimas

22 156 (buvo 22 285) 

Remigijus Žemaitaitis

24 972 (buvo 32 606) 

Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 d.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: