Šiandien, gegužės 18-ąją vyksta antrasis Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Šiam posėdžio darbotvarkėje beveik 30 klausimų. 

DARBOTVARKĖ: 

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 17 d.  sprendimo Nr. 1TS-75 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos sudarymo.

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolierės Jolantos Stuckaitės skyrimo antrai kadencijai.

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo  ir atskaitomybės tvarkos aprašo  patvirtinimo

- Dėl 2023 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1TS-31 „Dėl Mokesčio už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

- Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams nustatymo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto ir kultūros plėtojimui skirtų bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 1TS-150 „Dėl specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-220 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

- Dėl tarybos pritarimo keisti žemės sklypų paskirtį bei naudojimo būdą

- Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Bajoriškių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą

- Dėl garantijos suteikimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo

- Dėl pritarimo memorandumui

-Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės

- Dėl savivaldybės būstų pardavimo

- Dėl turto perdavimo Jonavos sporto centrui

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų skyrimo

- Dėl pritarimo Birutės Gailienės kandidatūrai į Jonavos rajono savivaldybės vicemero pareigas

- Dėl pritarimo Povilo Beišio kandidatūrai į Jonavos rajono savivaldybės vicemero pareigas

- Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galite stebėti ČIA. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: