Šiandien, spalio 7-ąją, vyksta dvidešimt trečiasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Kviečiame susipažinti su tarybos darbotvarke bei tiesiogiai stebėti posėdį.                                                     

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė:  

 1. Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir prisidėjimo prie projekto finansavimo.
 2. Dėl socialinių projektų finansavimo Jonavos rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl atlygio budinčiam globotojui, atokvėpio paslaugos teikėjui, šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų ir pagalbos pinigų išmokų dydžių patvirtinimo.
 4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.
 5. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.
 6. Dėl mokesčių lengvatų suteikimo.
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1 TS – 18 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 8. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1 TS-101 „Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sudarymo’’ dalinio pakeitimo.
 9. Dėl Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos nuostatų patvirtinimo
 12. Dėl Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 1. Dėl Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
 2. Dėl Jonavos pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo.
 5. Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo.
 6. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Beržų gyvenamosios vietovės gatvėms.
 7. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydžio bei maršrute „Jonava – Kaunas“ konkrečių bilietų kainų nustatymo.
 8. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo.
 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos energetika“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo.
 10. Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 12. Dėl sodininkų bendrijos „Klevas“ kelių išpirkimo.
 13. Dėl turto perdavimo Jonavos kūno kultūros ir sporto centrui.
 14. Dėl savivaldybės būstų pardavimo.
 15. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo.
 16. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 17. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 18. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ ir prisidėjimui piniginėmis lėšomis prie projekto įgyvendinimo.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: