Ne paslaptis, jog nuo pat pirmos dienos, kai tik buvo nutarta įrengti ženklus, kurie nuo Kosmonautų gatvės ir arenos automobilių stovėjimo aikštelės leidžia Žeimių gatvėn sukti tik į dešinę, aš tokį Jonavos rajono savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos sprendimą kritikavau.

Kritikavau, nes šis ženklas nesprendžia realios avaringumo problemos, o dar greta to ir sukuria nepatogumus vairuotojams. Šiuo atveju - beprasmius nepatogumus. Beveik visos avarijos kilo iš Žeimių gatvės sukant į kairę, kai antroje juostoje priešais taip pat sukantis į kairę vairuotojas apriboja matomumą.

Kadangi sprendimas nelogiškas, kilo mintis parengti projektą kolegoms savivaldybės taryboje dėl saugaus eismo komisijos sprendimo atšaukimo. Manau, kad tai mano, kaip rajono gyventojų ir bendruomenės interesams atstovaujančio rinkto politiko pareiga.

Tiesa, nėra tekę girdėti apie tokį precedentą, kai taryba atšaukia komisijos sprendimą, todėl nusprendžiau pasikonsultuoti su Vyriausybės atstovu. Šios institucijos specialistai teigia tokią iniciatyvą vertinsiantys kritiškai ir galimai blokuotų priėmimo procedūrą.

Tačiau pokalbio metu net ir pati Vyriausybės atstovų įstaigos specialistė pabrėžė - savivaldybės tarybos nario pareiga atstovauti bendruomenės interesams. Bet kaip tai padaryti, kai aukščiausiam savivaldos valdymo organui - teisės aktų leidžiamajai institucijai - surakintos rankos ir veiksmų laisvė veikti? Pradėjau domėtis plačiau...

Ir tada radau netikėtų dalykų. Panašu, kad ženklas, nurodantis iš Kosmonautų gatvės ir arenos automobilių stovėjimo aikštelės į Žeimių gatvę sukti tik į dešinę, įrengtas neteisėtai.

VIRŠYTI ĮGALIOJIMAI

Saugaus eismo komisija apskritai neturi įgaliojimų priimti sprendimo dėl ženklų įrengimo. Tai yra įstatymu įtvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 punkto 3 dalis). Saugaus eismo komisija gali tik rekomenduoti administracijos direktoriui įsakymu priimti sprendimą dėl ženklų įrengimo, bet tokio administracijos vadovo įsakymo nėra.

Vadinasi, komisija, nurodydama miesto seniūnijai įrengti ženklą, viršijo savo įgaliojimus. Tokiais atvejais jau yra ir nemažai teismų praktikos, kai saugaus eismo komisijos sprendimas atšaukiamas ir įpareigojama nuimti ženklus (pavyzdžiui, byla el-2299-289/2019 ar A-504-146/2016).

NEBUVO KVORUMO

Saugaus eismo komisijos posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas, nebuvo kvorumo, t.y. nebuvo tiek narių, kad būtų galima apskritai priimti kad ir rekomendacinį sprendimą. Pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus saugaus eismo komisijos nuostatus, „Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.“

Komisiją sudaro 12 narių, tad sprendimui priimti reikalingi 8 nariai. Posėdyje vis dėlto dalyvavo 8 asmenis, tačiau balsavo tik 7, bet balsavimo teisę apskritai turėjo vos 6, nes vietoje buvusio Jonavos miesto seniūno Povilo Beišio posėdyje dalyvavo Tautvydas Pabrinkis, o vietoje Vaido Zakarausko - Mantas Petrauskas. 2019 metų gegužės 17 dieną sudarytos komisijos sudėtyje įrašyti P. Beišys ir V. Zakarauskas administracijos direktoriaus įsakymu nebuvo pakeisti, tad nėra teisinio pagrindo T. Pabrinkiui ir M. Petrauskui būti komisijos nariais ir tuo labiau turėti balsavimo teisę.

Vadinasi, sprendimas buvo priimtas nesant reikalingo komisijos narių skaičiaus ir savaime jau yra negaliojantis.

NEAIŠKU, AR APSKRITAI SAUGAUS EISMO KOMISIJA SUDARYTA TEISĖTAI

Saugaus eismo komisija galimai buvo sudaryta nesilaikant teisės aktų: vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5.5 papunkčiu, „Mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus, tais atvejais, kai to reikalauja atitinkami teisės aktai“ (saugaus eismo komisija nustatyta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 punkto 2 dalyje).

Tiesa, nenoriu teigti, kad ši komisija iš tiesų 100 procentu buvo sudaryta neteisėtai, tačiau kiek aš suprantu šią pagal įstatymą parengtą tarybos veiklos reglamento formuluotę, kitaip nesigauna, o kad pernai, kadencijos pradžioje, savivaldybės taryboje būtume sprendę klausimą dėl kolegų tarybos narių delegavimo į administracijos direktoriaus įsakymu sudaromą saugaus eismo komisiją, tikrai nepamenu.

Su šiais pamąstymais šiandien raštu kreipsiuosi į savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Mano siūlymas, pirmiausia, griežtai įvertinti, kodėl jam pavaldi saugaus eismo komisija viršija savo įgaliojimus ir kas dėl to kaltas.

Antra - kadangi iš neteisės negimsta teisė, būtų logiška, jeigu administracijos vadovas įpareigotų miesto seniūniją nuimti neteisėtai įrengtus kelio ženklus.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Galimovas

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: