Šiandien, vasario 10-ąją, vyksta 26-asis Jonavos rajono savivaldybės posėdis. 

Tarybos posėdžio darbotvarkėje – 40 klausimų ir informacijų:  

 1. Dėl savivaldybės kontrolierės Jolantos Stuckaitės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo
 2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo
 4. Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo
 5. Dėl mokesčių lengvatų suteikimo
 6. Dėl pritarimo projektų vykdymui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo
 7. Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo 2022 m. patvirtinimo
 8. Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Ruklos seniūnijoje
 9. Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo
 11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo
 12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. 1TS-185 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, jo pirmininko paskyrimo“ dalinio pakeitimo
 13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2022 metų programos patvirtinimo
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo
 15. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo
 16. Dėl Jonavos rajono 2022 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo
 17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių prioritetinių sąrašų patvirtinimo
 18. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Jonavos rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
 19. Dėl 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS – 21 dalinio pakeitimo
 20. Dėl Jonavos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo
 21. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2021 m.
 22. Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2021 m
 23. Dėl Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano patvirtinimo
 24. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Beržų gyvenamosios vietovės gatvei
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
 26. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo, vietinės reikšmės kelių statybos ir melioracijos statinių rekonstravimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje
 27. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. 1TS-33 ,,Dėl sprendimų priėmimo ir sutarčių sudarymo tvarkos, perkant nekilnojamuosius daiktus savivaldybės vardu“ 1 punkto dalinio pakeitimo
 28. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 1TS-143 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės būsto fondo naudojimo ir paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo
 29. Dėl audito vykdymo Jonavos rajono savivaldybės valdomose bendrovėse ir auditoriaus (-ių) ar audito įmonės (-ių) parinkimo konkurso organizavimo
 30. Dėl savivaldybės būstų pardavimo
 31. Dėl trumpalaikio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“
 32. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 33. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo
 34. Informacija. Dėl gauto Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimo
 35. Dėl 2014 m. rugsėjo 25 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS – 0269 „Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 36. Dėl nemokamo važiavimo reguliariaisiais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Jonavos mieste
 37. Dėl Jonavos rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į/iš darbą(-o) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 38. Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos
 39. Informacija. Dėl Jonavos rajono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. pristatymo Jonavos rajono savivaldybės tarybai
 40. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: