Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) 2020 m. patikrino 370 ūkio subjektų, vykdančių padangų atliekų surinkimo, tvarkymo ir apdorojimo veiklą. Pažeidimų nustatyta 102 ūkio subjektų veikloje, iš jų 9 ūkio subjektuose nustatyti pažeidimai susiję su netinkamu padangų atliekų tvarkymu.

Patikrinimai vyko įgyvendinant Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetą Padangų atliekų tvarkymo veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas ir nustatytų pažeidimų pašalinimo užtikrinimas.

Tarp pažeidimų, susijusių su netinkamu padangų atliekų tvarkymu, – viršytas leistinas laikyti padangų atliekų kiekis, padangų atliekos laikomos nesivadovaujant patvirtintu atliekų naudojimo ar šalinimo techniniu reglamentu. Kiti dažni pažeidimai – nepateiktos atliekų tvarkymo ataskaitos GPAIS, netinkamai tvarkoma ar netvarkoma atliekų susidarymo apskaita, taršos leidimo neturėjimas, netinkamas atliekų rūšiavimas.

„Alytaus įmonėje kilęs gaisras – viena skaudžiausių pamokų, todėl šiam sektoriui nuo šiol bus skiriamas ypatingas dėmesys. Karantinai nesustabdė patikrinimų, paskutiniai PN vykdymai dar vyksta, bet kontrolė nemažės ir 2021-aisiais“, – pažymėjo AAD direktoriaus pavaduotojas Jurgis Kazlauskas.

Ūkio subjektams, padariusiems pažeidimų, buvo (bus) surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir taikoma administracinė bauda, duotas privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus.

Patikrinimai vyko Alytaus, Druskininkų, Kauno, Kaišiadorių, Šilutės, Klaipėdos bei kituose šalies miestuose, taipogi - ir Jonavoje. 

Jonavos aplinkos apsaugos inspekcija atliko 13 planinių patikrinimų. 11 ūkio subjektų pažeidimų nenustatyta. 2 ūkio subjektų pažeidimai susiję su Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymu ir netinkamu atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos tvarkymu.

AAD inf. ir nuotr. 

Taip pat skaitykite: