Aplinkos ministerija pirmoji viešajame sektoriuje įdiegė rizikų valdymo politiką, kuri įtvirtino vieningus rizikos valdymo principus visame aplinkosaugos sektoriuje: tiek ministerijoje, tiek jai pavaldžiose įstaigose.

„Sistemingai valdomos rizikos pagerina Aplinkos ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų veiklos kokybę. Mažiname laiko sąnaudas nenumatytoms problemoms spręsti, racionaliau naudojame išteklius, išvengsime netikėtų nepalankių įvykių, kadangi apie juos būsime iš anksto prevenciškai pagalvoję ir jiems pasiruošę“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Darbuotojų įtraukimas į rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo priemonių planavimą leidžia veiksmingiau įgyvendinti rizikos valdymo priemones. Sėkmingo rizikų valdymo pagrindas yra ir nuolatinė komunikacija tarp rizikų valdymo proceso koordinatorių, įstaigų vadovų ir ministerijos vadovybės. Siekiant išvengti rizikos įvykių taikomos priemonės ir jų veiksmingumas yra nuolatos stebimas ir vertinamas.  

Nuolatinis rizikų stebėjimas ir periodinės ataskaitos, apibendrintos ir vizualizuotos Power BI įrankiu, sudaro sąlygas stebėti tiek ministerijos, tiek pavaldžių įstaigų rizikų valdymo būklę, analizuoti rizikų lygį įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, pagal rizikos priežastį, už rizikos valdymą atsakingą padalinį, rizikos klasę, rizikos poveikį.

„Suderinti rizikų valdymo procesai bei informacinių technologijų įrankiai leidžia nustatyti netinkamas tendencijas realiu laiku ir jas šalinti“, – pabrėžia Aplinkos ministerijos kanclerė Sigita Vasiljevaitė.

Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos įgyvendindamos rizikų valdymo politikos nuostatas aktyviai bendradarbiauja su „Skaidrumo akademijos“ mentoriais, kurie iš praktinės pusės padeda užtikrinti ir gerinti rizikų valdymo proceso veiksmingumą.

„Skaidrumo akademijos“ atstovas Darius Kuliešius pažymi, kad Aplinkos ministerija yra viena pirmųjų tarp nacionalinės politikos formuotojų, kuri rizikas, tarp jų ir korupcines, imasi valdyti per geriausią tarptautinę praktiką atitinkančias audito, vidaus kontrolės tvarkas.

D. Kuliešiaus nuomone, svarbu, kad Aplinkos ministerija neapsiriboja vien tik  savo strateginių, finansinių, atitikties, veiklos, reputacijos rizikų valdymu, tačiau kuria visą reguliavimo sritį apimančią vieningą rizikų valdymo sistemą. Toks modelis, „Skaidrumo akademijos“ atstovo teigimu, užtikrina geriausius valdymo rezultatus, kuria pamatuojamą vertę vadovams, visiems darbuotojams ir visuomenei.

Rizikų valdymo procesai Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose bus nuolat tobulinami, kad atneštų kuo didesnę vertę ir užtikrintų įstaigų veiklos teisėtumą, tvarumą bei strateginių tikslų įgyvendinimą. 

Aplinkos ministerijos info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: