Jau ne kartą rašėme, kad pastarosiomis dienomis jonaviečiai nepaliauja skųstis dėl skirtingose miesto vietose jaučiamo, kaip žmonės įvardija, dujų kvapo.

Šaltinis išlieka neaiškus

,,ESO'' nurodė, kad dujų nuotėkis mieste nebuvo fiksuotas. Kadangi spėliojama, kad jis gali būti susijęs su aplinkosauginiais pažeidimais, portalas jonavoszinios.lt dėl šio klausimo kreipėsi ir į Aplinkos apsaugos departamentą.

Kaip teigia jis, savaitgalį departamento pareigūnai gavo vieną pranešimą dėl mieste juntamo galimai dujų kvapo.

,,Pranešime buvo nurodyta, kad kvapas juntamas viename iš gyvenamųjų Jonavos miesto mikrorajonų, kuriame nėra ūkio subjektų, galinčių ūkinės veiklos metu skleisti panašų kvapą.

Antradienį ir trečiadienį sulaukus keleto gyventojų pranešimų dėl mieste jaučiamo galimai dujų kvapo, Aplinkosaugininkai nuo savaitgalio iki šiandienos vykdė apžiūras miesto pramoniniuose ir gyvenamuose rajonuose, apklausinėjo gyventojus, apžiūrėjo paviršinių nuotekų išleistuvus. Aplinkosaugininkai apžiūrų metu pranešėjų nurodytose vietose galimo dujų kvapo ir aplinkosauginių teisės aktų pažeidimų, kurie galėjo lemti kvapą nefiksavo", - paaiškino departamentas.

Ragina kreiptis į NVSC

Atkreipiamas dėmesys, kad dėl kvapo gyvenamosios aplinkos ore pagal kompetenciją gyventojams reikėtų kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

,,Šiuo metu visus skundus, susijusius su kvapais gyvenamosios aplinkos ore, aplinkosaugininkai perduoda NVSC", - teigia departamentas. 

Žada nagrinėti skundą

Kiek anksčiau NVSC buvo nurodęs, jog nėra gavęs skundų dėl aptartos problemos, tačiau situacija pasikeitė.

,,Informuojame, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras rugpjūčio 17 d. gavo gyventojo skundą dėl Jonavos mieste gyvenamojoje aplinkoje jaučiamų kvapų (laiškas išsiųstas 16 d. vėlų vakarą). Gautą skundą NVSC Kauno departamentas nagrinės.    

Atkreipiame dėmesį, kad gavus skundą dėl kvapų pradedamas kvapų kontrolės tyrimas, kuris susideda iš kelių etapų ir užtrunka iki metų ir ilgiau", - paaiškino NVSC.

Skirtingi etapai

Primenama, kad kvapų kontrolė atliekama trimis etapais:

I etapas - sudaroma kvapų kontrolės komisija, kuri, pareiškėjui patogiu, iš anksto suderintu laiku, įvertina, ar kvapas jo nurodytoje gyvenamojoje aplinkoje yra jaučiamas ir ar gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla;

II etapas - komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ar kita ūkine veikla, organizuojamas ūkinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas (įvertinama, ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų, susijusių su statinių saugos ir paskirties reikalavimais, ar nepažeidžiami technologiniai procesai);

III etapas - nustačius, kad ūkinė veikla vykdoma nepažeidžiant reikalavimų arba po nustatytų pažeidimų pašalinimo, kvapo pobūdis, intensyvumas nepakito, kvapas vis dar jaučiamas, tik tuomet atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas.

Anot NVSC, didžiausia Lietuvoje leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3)“.

Asociatyvi archyvo nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: