Aplinkosaugos pareigūnams kilus įtarimų, kad įmonės savo teritorijoje kaupia atliekų daugiau, negu yra deklaravusios, suteikiama teisė tikrinti, ar deklaruojami duomenys atitinka tikrovę. Tai numato Aplinkos ministerijos parengti Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai ir Atliekų kiekio nustatymo taisyklės.

„Šios taisyklės – tai viena dalis mūsų inicijuotos penkių žingsnių programos, kuri ateityje apsaugos nuo tokių aplaidumo bombų kaip padangų gaisrai „Ekologistikoje“ Alytuje ir „Torgitoje“ Zarasuose“, – teigia aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Penkių žingsnių programoje numatyta ir kitų teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, peržiūra. Jau parengti Naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijai, kurie aiškiai įvardija, kada perdirbamos padangos yra atliekos, o kada naujas produktas.

Baigiamas rengti ir Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. planas, jame taip pat numatyti svarbūs padangų atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo veiksmai.

Kiti programos žingsniai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei savivaldybių aktyvesnis įsitraukimas į padangų gaisrų prevenciją, „karštųjų“ objektų sąrašo sudarymas, teritorijų užteršimo ir atliekų kaupimo valstybinėje žemėje prevencija taip pat jau pradėti įgyvendinti.

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) kartu su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) sudarė sąrašą įmonių, turinčių teisę laikyti ir apdoroti padangų atliekas. AAD sustiprino jų aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kad padangų atliekos būtų tvarkomos laikantis nustatytų sąlygų. Šis sąrašas pateiktas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, jo prašoma esant galimybei patikrinti padangų atliekas tvarkančias įmones, kaip jos laikosi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Pagal vieną iš šių penkių žingsnių, nuo šiol taikydami trimačius geometrinius kūnus, jų tūrio skaičiavimo formules ir atliekų tankius, aplinkosaugininkai vertins preliminarią į kaupą supiltų ar talpyklose laikomų atliekų masę. Taip jie tikrins, ar faktinis įmonės apdorojamų ar laikomų atliekų kiekis sutampa su nurodytuoju Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). Kontrolinį atliekų kiekį bus galima matuoti ir metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis.

Atliekų kiekio nustatymo taisyklėse nurodyta  daugiau nei 1 tūkst. įvairių rūšių atliekų tankių, pradedant komunalinėmis, žaliosiomis, pakuočių ir baigiant statybinėmis, žemės ūkio bei kitų pramonės šakų atliekomis.

Šias taisykles  taikys AAD, tikrindamas ūkio subjektus, kurie nesinaudoja GPAIS apskaitydami susidariusias ir tvarkomas atliekas ar kai kyla pagrįstų įtarimų dėl sistemoje pateiktų duomenų teisingumo.

Jomis galės vadovautis ir AAA darbuotojai, vertinantys įmonių  paraiškas gauti ar pakeisti taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus,  atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.

Atliekų kiekio nustatymo taisyklės parengtos remiantis Jungtinėje Karalystėje taikomais atliekų tankio perskaičiavimo koeficientais ir įsigalios 2022 m. gegužės 1 d.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: