Viena iš Aplinkos apsaugos departamento kontrolės funkcijų, kurią atlieką Miškų kontrolės departamento pareigūnai, – veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus priežiūra. Praėjusį mėnesį Vilniaus miškų kontrolės skyriaus pareigūnai patikrino penkias įmones, teikiančias rinkai medieną ir medienos produktus, bei vieną stebėsenos organizaciją. Trūkumų buvo nustatyta dviejose įmonėse.

Kaip aiškina Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vedėjas Benas Bitauskas, per patikrinimus žiūrima, ar veiklos vykdytojai, pateikiantys rinkai medieną ir medienos produktus, laikosi ES reglamento reikalavimų, tai yra, ar taikoma deramo patikrinimo sistema.

Deramo patikrinimo sistemą sudaro trys etapai: informacijos apie turimą medieną surinkimas, rizikos įvertinimas, rizikos mažinimas. Tokiais patikrinimais prižiūrima, kad į ES rinką, pateikiant medieną, nepatektų neteisėtai paruoštos medienos ar jos produktų.

„Tikrindami praėjusį mėnesį pastebėjome, kad deramo patikrinimo sistema taikoma ne visose įmonėse. Nustatyta trūkumų, kai įmonės arba visiškai neturi sukurtos deramo patikrinimo sistemos, arba tokia sistema naudojama iš dalies, t. y. veiklavietėje nenustatyta aiški tvarka šios sistemos taikymui, neatliekamas rizikos vertinimas“, – teigė B. Bitauskas.

Pasak aplinkosaugininko, deramo patikrinimo sistema taikoma tik veiklos vykdytojams, medieną ir medienos produktus pateikiantiems vidaus rinkai pirmą kartą. Kad būtų galima atsekti medienos ir medienos produktus, tiekimo grandinėje dalyvaujantis prekiautojas privalo pateikti pagrindinę informaciją apie tiekėją ir pirkėją.

Primename, kad, nesilaikant ES reglamento, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigų, fiziniams asmenims ar juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims užtraukia sankcijas, numatytas Administracinių nusižengimų kodekso 270-1 straipsnyje.  

Reglamente nustatytos deramo patikrinimo sistemos netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo 50 iki 200 eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 50 iki 400 eurų.

Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų pateikimo rinkai pagal reglamentą pažeidimas užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo 200 iki 400 eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 1000 eurų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais gali būti skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų konfiskavimas.

Su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, reikalavimais galite susipažinti čia.

Europos komisijos svetainėje pateikiamą informaciją apie medienos reglamentą rasite čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: