Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –VDI) 2021m. liepos 12–16 d. atliko koronaviruso infekcijos prevencijos priemonių laikymosi kontrolę (toliau – kontrolė) 16-oje tarptautinius krovinių pervežimus vykdančių įmonių (toliau – transporto įmonės).

Patikrintose transporto įmonėse dirba 6082 vairuotojai, iš jų apie 5570 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Kontrolės metu NVSC ir VDI nustatė, kad tik 19 proc. (3 iš 16) patikrintų transporto įmonių veiklą vykdo įgyvendindamos nustatytus reikalavimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos.

Pažymėtina, kad 2 transporto įmonės kontrolės metu NVSC pateikė neišsamius iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių sąrašus teisingo elektroninės anketos užpildymo patikrinimui, izoliacijos kontrolei atlikti ir buvimo Lietuvoje laikui nustatyti.

Kontrolės metu nustatyta, kad net 69 proc. (11) patikrintų transporto įmonių netikrina grįžusių ar atvykusių ekipažų narių elektroninių anketų (keleivio kortelių) užpildymo faktų. Taip pat nustatyta, kad 50 proc. patikrintų transporto įmonių (8 transporto įmonėse) neužtikrintas tinkamas darbuotojų informavimas apie Lietuvoje nustatytus reikalavimus ekipažams ir įgulų nariams dėl izoliacijos, elektroninių anketų (keleivio kortelių) užpildymo, tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo grįžus / atvykus iš užsienio.

Įvertinta ir nustatyta, kad 19 proc. patikrintųjų (3 transporto įmonėse) buvo asmenų, kurie Lietuvos Respublikoje grįžus / atvykus iš užsienio dėl tam tikrų priežasčių liko ilgiau nei 72 val., tačiau įmonės neužtikrino, kad darbuotojai per 24 val. užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atliktų tyrimą.

Kontrolės metu NVSC nustatė, kad:

•    13 proc. patikrintųjų (2 transporto įmonėse) neužtikrinta, kad darbuotojai bendrose įmonės uždarose erdvėse dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
•    13 proc. patikrintųjų (2 transporto įmonėse) nesudaryta įmonės darbuotojams ir lankytojams galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai;
•    net 25 proc. patikrintų transporto įmonių (4 transporto įmonėse) dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) nevalomi paviršiams valyti skirtu valikliu.
Transporto įmonėms, kuriose nustatyti teisės aktų, reglamentuojančių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos reikalavimus, pažeidimai, NVSC pradėjo administracinę teiseną.

Pažymėtina, kad 31 proc. patikrintųjų (5 transporto įmonės) organizuoja įmonės lėšomis atvykusių / grįžusių iš užsienio įmonės darbuotojų prevencinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 19 proc. patikrintųjų (3 transporto įmonės) atvykusius / grįžusius iš užsienio darbuotojus į izoliavimuisi skirtas patalpas nuveža įmonės transportu.

Nauja tvarka vežėjams dėl periodinių sveikatos tikrinimų

Nuo pirmadienio (liepos 26 d.) darbuotojams, vykdantiems krovinių tarptautinius vežimus, ir viešojo transporto ir keleivių vežimus, leidžiama dirbti tik periodiškai tikrinantis, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).

Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Jeigu terminas tikrintis sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo.

Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

NVSC, atkreipia dėmesį, kad periodinis sveikatos tikrinamasis neapsaugo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).Tuo tarpu COVID-19 vakcinos efektyviai apsaugo asmenis nuo sunkių ligos formų, o daugumą pasiskiepijusiųjų – nuo užsikrėtimo. Lietuvoje naudojamos vakcinos yra saugios ir efektyvios.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo nustatyti darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems ir periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąją liga,  nuo 2021 m. liepos 26 d. įsigaliosiančią redakciją rasite čia.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: