Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) skundo pagrindu atlikusi interneto svetainės musutv.lt stebėseną, nustatė, kad joje buvo skleidžiama informacija, pažeidžianti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, t.y. joje buvo platinama dezinformacija.

Akivaizdžiai matyti, kad musutv.lt  paskelbtose programose jų dalyviai formuoja palankią nuomonę Rusijos Federacijos ir Baltarusijos vykdomos užsienio politikos atžvilgiu, diskredituojant Lietuvos valdžios institucijas, jų teisėtumą, nepriklausomumą ir demokratiškumą. Taip pat šališkai atsiliepiama apie įvykius Donecke ir Luhanske, iš esmės kvestionuojant Ukrainos suverenitetą ir jos teritorinį vientisumą, pateisinant Rusijos Federacijos karinę agresiją minėtose srityse. Žiūrovams sudaromas įspūdis, jog kariniame konflikte su Rusijos Federacija, Ukraina yra agresorė, kuri kryptingai naudoja karinius veiksmus prieš civilius gyventojus.

Tuo pačiu pabrėžiamas Lietuvos priklausomumas kitų valstybių atžvilgiu bei savarankiškumo stoka. NATO šalių vyriausybių užsienio politika ir veiksmai pateikiami kaip kurstantys karą ir nesantaiką Rytų Europoje.

Atsižvelgiant į programose paskleistą informaciją, galima teigti, kad jose išsakyti teiginiai yra selektyvūs, šališki, tyčia nuslepiant dalį informacijos ar jos šaltinius, o pats turinys gali būti priskiriamas pilkosios prokremliškosios propagandos tipui. Tokia paskleista informacija, kuria sąmoningai siekiama suklaidinti, pateikti klaidingas žinias, yra žalinga Lietuvos piliečiams.

Įvertinusi stebėsenos akte užfiksuotas faktines aplinkybes, LRTK kreipėsi į VšĮ „MŪSŲ TV“ su prašymu pateikti paaiškinimus dėl nustatyto pažeidimo. Klausimas dėl poveikio priemonių taikymo bus svarstomas artimiausiame LRTK posėdyje.

LRTK inf. 

 

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: