Kuomet Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (VVG) pakvietė teikti kaimo vietovių vietos projektus, į kvietimą atsiliepė Jonavos r. Šveicarijos kaimo bendruomenė. Dalyvaudama Jonavos VVG skelbtame konkurse dėl Vietos plėtros strategijos priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ įgyvendinimo, Šveicarijos kaimo bendruomenė ne tik jį laimėjo, bet ir glaudžiai bendradarbiaujant su Šveicarijos seniūnija puikiai įgyvendino projektines veiklas bei pasiekė užsibrėžtus tikslus. 

Projektas „Saugi bendrystė“

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos, gavusi Šveicarijos kaimo bendruomenės pateiktą projektą „Saugi bendrystė“, jį patvirtino bei suteikė finansavimą.

Įgyvendinant projektą, buvo iškelti pagrindiniai tikslai ir uždaviniai - skatinti bendruomenes vykdyti bendras veiklas saugios kaimynystės idėjos skleidime ir šeimų socialinių bei meninių įgūdžių puoselėjime bei organizuoti saugios kaimynystės ir socialinių įgūdžių tobulinimo renginių ciklą.

Įgyvendinant tikslus, pasiektas puikus rezultatas - projekto metu vyko 5 renginiai. 2020 metais liepos mėnesį vaikams surengta 5 dienų meninio ugdymo stovykla, kurioje vaikai dainavo, šoko, kūrė lėlių teatrą, o vėliau organizavo savo darbų parodą.

2020 metais, renginių „Saugi kaimynystė“ metu, surengta kaimynų diena bei atšvaitų klijavimo akcija. Kaimynų dienai pasirinktas liepos mėnuo, kuomet šalia gyvenantys šveicariškiai galėjo artimiau susipažinti su savo kaimynais po vasarišku dangumi. Beje, verta paminėti, kad ruošiant Kaimynų dienos renginį itin aktyviai prie organizavimo prisidėjo Barborlaukio seniūnaitijos seniūnaitis Valdas Zinys.

Atšvaitų klijavimo akcija, kuri itin svarbi apsaugoti pėsčiuosius tamsiu paros metu, vykdyta spalio mėnesį.  Jos metu visiems norintiems buvo užklijuoti šviesą atspindintys lipdukai ant jų viršutinių drabužių.

Karantinui griežtėjant, dar keli renginiai buvo vykdomi nuotoliniu būdu, tačiau tai nė kiek nesumažino jų aktualumo.

2021 m. vasario mėnesį vyko nuotoliniai „Tėvų socialinių bei specialistų įgūdžių mokymai“. Nuotolinių susitikimų metu nagrinėtos karantino laikotarpiui aktualios temos - „Emocijų išveikimas”, „Ugdytojo ir ugdytinio santykis“, „Mamos/tėčio, kaip asmenybės, vertės analizė: tik užtikrintas savimi žmogus palaiko vaiko vertę“.

Nuotoliniu būdu surengta ir Šeimų dienos stovykla, kuri vykdyta paskutinį vasario šeštadienį. Stovykla paskirstyta etapais - rytinė stovyklos dalis buvo skirta sportiniams užsiėmimams bei diskusijoms apie sveiką gyvenimo būdą, popietinė stovyklos dalis buvo skirta meniniams muzikiniams užsiėmimams.

Baigiant įgyvendinti projektą nuotoliniu būdu suorganizuota konferencija „Rudens Mozaika 2020“, kurios metu Šveicarijos kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Jokimas aptarė projekto veiklas.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė ir visuomenei naudingos veiklos organizatorė Eglė Lisovskė paruošė video pristatymą apie Šveicarijos seniūniją. 

Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Jonavos r. savivaldybės administracijos Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis, kuris taip pat pristatė seniūnijoje veikiančią saugios kaimynystės programą.

Susirinkusiuosius taip pat sveikino Jonavos r. savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Birutė Gailienė, kuri teigė, kad Šveicarijos kaimo bendruomenė turi savo viziją, kaip sukurti stiprią bendruomenę.

„Jei kalbėti apie Šveicarijos bendruomenę apskritai, tai, manau, iš kitų ji išsiskiria savo įvairiapusiškumu, gebėjimu įtraukti visų amžiaus grupių gyventojus, pasiūlyti veiklų visiems. Nuoseklumas, pastovumas ir bendrystės su kitomis bendruomenėmis siekis taip pat yra išskirtinumas. Vystydama tokias sistemas kai „Saugi kaimynystė“, bendruomenė kuria pasitikėjimo ir psichologinio komforto aplinką visiems jos nariams. Tai labai svarbu šiuolaikinėje globalioje visuomenėje, kur itin skatinamas „aš“ vaidmuo, susitelkimas tik į savo poreikius, dažnai siūlant ignoruoti šalia esančius ir telktis ties tuo, kas svarbu tik tau vienam asmeniškai. Šveicarijos bendruomenė neina tuo „aš, aš ir tik aš“ keliu, gal todėl ji ir yra tokia stipri, nes geba sukurti tvirtas tarpusavio bendrystės grandis“, - kalbėjo vicemerė.

Gerąja patirtimi pasidalino projekto partneriai, Šveicarijos kaimo bendruomenės Jonavos r. Kulvos kaimo bendruomenės pirmininkė Karolina Petrenčiuk-Naujokienė bei kaimynai, Išorų kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Klimkevičius.

„Kulvos bendruomenė džiaugiasi galėdama būti projekto partnere ir dalyvauti projekto veiklose. Šis projektas atneša ne tik Šveicarijos bendruomenės gyventojams, bet ir Kulvos gyventojams pridėtinę vertę. Išgirsta daug gerųjų pavyzdžių apie saugią kaimynystę, galėjome pasidalinti ir savąją patirtimi, ko pasekoje, manau, dalyvavę žmonės galėjo pasisemti idėjų ir minčių, kaip kurti dar saugesnę aplinką, vietovėje, kurioje gyvena. Tokio pobūdžio projektų turėtų rajone vykti dar daugiau, kad būtų galima žmones šviesti ir skleisti gerąsias patirtis apie saugumą, saugią kaimynystę, saugią aplinką, nes tik mes patys galime visi kartu bendromis jėgomis kurti geresnį rytojų. Dėkojame, kad galėjome dalyvauti šiame projekte“, - pasakojo K. Petrenčiuk-Naujokienė. 

Konferencijos „Rudens mozaika 2020“ metu pristatyti pranešimai nepaliko abejingų

VšĮ Social smart ir asociacijos "Tikri kaimynai" atstovė Justina Alsytė-Gogelienė kalbėjo tema „Bendradarbiavimo svarba kaimynystei stiprinti: savanoriškų veiklų pavyzdžiai Covid-19 pandemijos kontekste“. 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Lauryna Kriščiūnė pristatė pranešimą tema “Būk budrus miške“.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė supažindino dalyvius tema "COVID- 19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės situacijos valdymo aktualijos".

Bendruomenės pareigūnė Larisa Paklina kalbėjo tema „Saugios kaimynystės indėlis saugios aplinkos kūrimui Jonavos rajone“. Šveicarijos progimnazijos pavaduotoja ugdymui Vaineta Tomaš ir socialinė pedagogė Aušra Navikaitė pristatė pranešimą "Saugi bendruomenė, saugus mokinys".

Konferencijoje dalyvavo aktyvūs Šveicarijos seniūnijos seniūnaičiai – Barborlaukio seniūnaitijos seniūnaitis Valdas Zinys, Šveicarijos seniūnaitijos seniūnaitė Rūta Ambrazaitienė, Gulbiniškių seniūnaitijos seniūnaitė Agnė Krajašienė.

Konferenciją užbaigė Agnės Doveikaitės ir Justino Stanislovaičio dueto akustinis „online“ koncertas.

Konferencija atskleidė Šveicarijos kaimo bendruomenės idilę ir unikalumą

Socialinės partnerystės centro nuomone, Šveicarijos kaimo bendruomenės organizuota konferencija, subūrė itin platų spektrą ilgamečių ir naujų partnerių iš Kauno, Anykščių, Vilniaus ir kt. bendruomenių. Konferencija atskleidė Šveicarijos kaimo bendruomenės idilę ir unikalumą, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir už pačios bendruomenės ribų, suburti ir sutelkti bendruomenę "plačiąja prasme". Tai, anot Socialinės partnerystės centro, globalėjančiame pasaulyje yra itin svarbu.

Šveicarijos bendruomenės narė, aktyvi kraštietė, projektų veiklų organizatorė Joana Gudžiūnienė teigė, surengti nuotolinę konferencija buvo nemenkas iššūkis.

„Džiaugiuosi, jog bendruomenė, kurioje gyvenu yra ne tik aktyvi, draugiška bei išties saugi vieta gyventi, taip pat nebijanti naujovių ir žengianti pirmyn prisitaikant prie esamos situacijos. Organizuoti konferenciją Zoom platformoje buvo nemažas iššūkis, tačiau bendradarbiaujant, dalinantis darbais ir atsakomybe - viskas įmanoma“, - džiaugėsi J. Gudžiūnienė. 

 

Taip pat skaitykite: