Seimas svarstymo pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto patobulintam Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektui Nr. XIVP-963(2), kuriuo siekiama užtikrinti globojamų vaikų poreikius, padidinti paramos, skiriamos globojamiems vaikams, adekvatumą ir susieti išmokų vaikams mokėjimą su vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų privalomojo ugdymo užtikrinimu.

Patobulintame projekte siūloma didinti globos (rūpybos) išmoką, ją diferencijuojant pagal vaiko amžių ir poreikius:

-vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus;

-vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, – 273 eurus;

-buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, yra skiriama ir mokama vienodo dydžio – 160 eurų globos – (rūpybos) išmoka.

Svarstomu projektu siūloma pratęsti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, kai pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai. Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad  tikslinis priedas mokamas iki globojamo vaiko pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. Tikslinio priedo dydis 2022 m. sudarys 168 eurus.

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti nuostatą, kad pagal bendrojo ugdymo programą besimokančiam vienam iš tėvų ir dėl šios priežasties neįgijusiam reikalingo darbo stažo, neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, būtų sudaryta galimybė gauti 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką. Ši išmoka būtų mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai.

Numatoma, kad pataisos įsigalios nuo sausio 1 d.

Projektui po svarstymo vieningai pritarė 113 balsavime dalyvavusių Seimo narių. 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto duomenimis, pritarus įstatymo projektu siūlomoms nuostatoms, padidintą globos (rūpybos) išmoką gautų apie 7,5 tūkst. vaikų (asmenų), iš jų: 1 968 vaikai iki 6 metų, 2 002 vaikai nuo 6 iki 12 metų, 1 783 vaikai nuo 12 iki 18 metų ir 1 728 besimokantys ir studijuojantys vyresni kaip 18 metų asmenys; globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gautų apie 405 buvę globėjai (rūpintojai). 2022 m. valstybės biudžete papildomai turėtų būti skirta apie 8,5 mln. eurų, iš jų – globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimui pratęsti – 0,82 tūkst. eurų.

 

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: