Kasmet daugėja savivaldybių, kurios skiria vis didesnį dėmesį ir finansavimą vaikų dienos centrams. Šiais metais vaikų dienos socialinei priežiūrai vaikų dienos centruose finansuoti didesnę, nei nustatytą minimalią, sumą skyrė  kas antra savivaldybė, praeitais metais – 17, užpraeitais – 16 savivaldybių. Taip pat daugėja vaikų, kurie gauna vaikų dienos socialinę priežiūrą vaikų dienos centruose. Per metus tokių vaikų padaugėjo beveik 2 tūkst. 2022 m. šią paslaugą gavo beveik 13 tūkst. Lietuvos vaikų. Beveik visoje šalyje (58 savivaldybėse) veikia 482 vaikų dienos centrai, teikiantys akredituotas paslaugas sunkumų patiriantiems vaikams, vaikams su negalia ir kitiems bendruomenės vaikams.

„Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose, taip pat vaikams su negalia.  Šiemet vaikų dienos centrams iš valstybės biudžeto buvo skirta beveik milijonu eurų daugiau, nei praeitais metais – 8,46 mln. eurų, Džiugu, kad savivaldybės supranta vaikų dienos centrų svarbą ir daugėja savivaldybių, kurios didina vaikų dienos centrų finansavimą iš savo biudžetų“, –  sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Tai užtikrina stabilią vaikų dienos centrų veiklą visus metus. Teisė teikti tokią paslaugą suteikiama 3 metams, finansavimas skiriamas kasmet. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos išlaidoms, susijusioms su akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimu ir teikimu.

Iki šių metų visiems vaikams buvo nustatyta skirti vienoda savivaldybės biudžeto lėšų suma, pvz. 2022 m. - 30 eurų per mėnesį vienam vaikui. Tačiau 2023 m. ši suma ne tik padidinta, bet ir diferencijuota - pagal nustatytą tvarką, savivaldybės iš savo biudžetų kiekvieno vaiko su negalia ar vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti turi skirti ne mažiau nei po 60 eurų per mėnesį, kitų vaikų – ne mažiau nei po 32,5 euro per mėnesį.

Kasmet daugėja savivaldybių, kurios kiekvieno vaiko paslaugai finansuoti skiria daugiau, nei nustatyta minimali skirtina suma: 2021 m. tokių savivaldybių buvo 16, 2022 m. – 17, o 2023 m. – net 30. Daugiausiai savivaldybės biudžeto lėšų vienam vaikui minėtai paslaugai finansuoti šiemet skiria Klaipėdos miesto savivaldybė – nuo 356 eurų iki 486 eurų per mėnesį.

Kasmet didėja ne tik vaikų dienos centrų finansavimas, bet ir skaičius vaikų, kurie gauna vaikų dienos socialinę priežiūrą vaikų dienos centruose. 2022 m. 12998 vaikai iš 9545 šeimų gavo šią paslaugą, t. y. 1,9 tūkst. vaikų daugiau nei prieš tai buvusiais metais.  2021 m. šią paslaugą gavo 11146 vaikai iš 7903 šeimų.

Nustatyti reikalavimai akredituotai paslaugai teikti, užtikrina vienodą kokybę visuose šalyje veikiančiuose vaikų dienos centruose. Pavyzdžiui, kiekviename vaikų dienos centre su vaikais dirba bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas (nebūtinai visu etatu), centro darbuotojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją. Vaikų dienos centre turi būti ne mažiau nei dvi patalpos, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba, užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus. Vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui: padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

 SADM info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: