LR Muitinė informuoja, kad įdiegus išmaniojoje Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (iMDAS) būtinas funkcijas nuo 2023 m. lapkričio 19 d. muitinės elektroninių paslaugų naudotojai turės galimybę Muitinės leidimų sistemos (MLS) priemonėmis pateikti prašymus pripažinti negaliojančiomis (kodas – 9DN) ir taisyti (kodas – 9DT) mažos vertės siuntų deklaracijas.

Muitinės paslaugų naudotojai MLS kliento portalą gali pasiekti adresu https://mls.lrmuitine.lt.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad rašytiniai  (nesinaudojant MLS priemonėmis) prašymai taisyti arba pripažinti negaliojančia turi būti pateikiami dėl:

-          papildomos deklaracijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 167 straipsnyje,

-          supaprastintos deklaracijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnyje,

-          deklaracijos, pateiktos įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 182 straipsnio nuostatas būdu,

-          rašytines muitinės ir reeksporto deklaracijos, kurios buvo pateiktos taikant veiklos tęstinumo procedūrą.

Prašymų išduoti muitinės leidimus apdorojimo ir Lietuvos Respublikos muitinėje išduotų muitinės leidimų valdymo tvarka nustatyta Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašu, patvirtintu Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-253 „Dėl Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“.

LR Muitinės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: