Rugsėjo 19-ąją vyko Jonavos saugaus eismo (SEK) komisijos posėdis, kuriame aptarti 23 klausimai. Į SEK kreipėsi ir sodų bendrijos ,,Draugystė" gyventojai, prašę įrengti eismo saugumo priemones.

Bendrijos laiške nurodyta ne viena problema. Tiesa, dalis jų - ne SEK kompetencijoje (pvz. lentelės su gatvių pavadinimais), tad posėdyje buvo aptarti tik su eismo saugumu susiję klausimai.

Anot bendrijos, didelių problemų kelia greitis SB ,,Draugystė“ gatvėse. Prasilenkimas tarp pėsčiojo ir važiuojančios transporto priemonės būna saugus, kai pėsčiasis pasitraukia į šalikelę, o transporto priemonė sulėtina greitį. Tačiau greitį mėgstančių vairuotojų elgesys esą kartais būna išties šokiruojantis. Teigiama, kad kartais pėsčiajam tenka pasikliauti savo gera reakcija ir greitai pasitraukti (šokti) į šalikelę arba prie sklypų tvoros, kai gatve ir (ar) iš sankryžos staiga, nesaugiu greičiu, atvažiuoja transporto priemonė. Atkreipiamas dėmesys, kad greitas transporto priemonių važiavimas gatvėmis sausringu oru kelia dulkes, nes iš perimtų Jonavos r. savivaldybės žinion gatvių, tik dalis Kriaušių gatvės turi asfalto dangą, kitos gatvės žvyro-smėlio dangą. Bendrija nurodo, kad nemažą žalą šios dulkės daro statiniams ir šalia jų esantiems įrenginiams. Nors Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse yra numatytas greičio ribojimas ir gatvių pradžioje yra pakabinti greitį ribojantys kelio ženklai, tačiau šių priemonių nepakanka. Todėl prašoma papildomų greitį ribojančių kelio ženklų.

Antra problema - dviejų transporto priemonių prasilenkimas gatvėse, kai nepakanka kelio pločio. Ne visos sodininkų bendrijos gatvės yra plačios, lenkiantis dviem transporto priemonėms, jei dar viena transporto priemonė yra didesnių gabaritų, kaip pagalbos, paslaugų tarnybos, tai prasilenkimas tampa apsunkintas. Šiuo atveju gerinant eismo kokybę padėtų vienos krypties kelio ženklai. Pažymėtina, kad šoninės gatvelės plačiai išsidėsčiusios ir besijungiančios su SB gatvėmis, tad važiavimas viena kryptimi, nesudarytų kliūčių patekti į reikiamą vietą.

Trečias bendrijai rūpimas klausimas - blogas matomumas sankryžose. Teigiama, kad didelė problema eismo saugumui užtikrinti yra įvažiavimai į sankryžas. Jie esą yra nesaugūs dėl blogo matomumo. Matomumą blokuoja siauros gatvės, sklypų tvoros, apleistų sklypų augmenija. Įvažiuojant į sankryžą, visada kyla pavojus susidurti su kita transporto priemone, dviračiu ir (ar) partrenkti gatve einantį pėsčiąjį. Prašoma eismo saugumui užtikrinti Bendrijos gatvių ir SB gatvių sankryžose įrengti didesnės apžvalgos spindulio veidrodžius. Tokiu būdu sankryžose būtų padidinta eismo sauga.

Taip pat keliamas klausimas, kad SB ,,Draugystė“ gatvių pavadinimai ties pagrindiniais įvažiavimais turėtų būti matomi ir Plento gatve važiuojantiems. Atvykstančios paslaugų, pagalbos tarnybos neretai klaidžioja. Prašoma eismo kokybei pagerinti, įrengti ties įvažiavimais į Bendriją lenteles su gatvių pavadinimais, jas iškeliant matomoje vietoje su šviesą atspindinčiais elementais.

Pabrėžiama, kad nemenka problema privažiavimas prie savo sklypų, gyvenamųjų pastatų dėl bendrijos gatvėse paliekamų stovėti transporto priemonių, kurios apsunkina pravažiavimą aptarnavimo ir pagalbos tarnyboms. Nors SB „Draugystė“ vidaus tvarkos taisyklės tai draudžia, tačiau šios drausminimo priemonės nepakanka. Judėjimui gerinti ir probleminiam privažiavimui prie gyvenamųjų ir sodo sklypų, padėtų kelio ženklai „Stovėti draudžiama“.

SEK aptarė, kokių veiksmų būtų galima imtis dėl bendrijos keliamų klausimų. Priimtas nutarimas rekomenduoti SB ,,Draugystė“ nariams susirinkime aptarus norimas įgyvendinti priemones, parengti schemas ir savo lėšomis įrengti norimus ženklus ir kitas saugaus eismo priemones.

Archyvo nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: