Ekonomikos ir inovacijų ministerija toliau investuoja į skaitmeninės Lietuvos kūrimą. Siekiant spartesnės viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos, bus finansuojami dar 23 prioritetiniai projektai skaitmeniniams sprendimams kurti. Viešojo sektoriaus institucijų planuojami įgyvendinti skaitmeniniai sprendimai apims platų spektrą paslaugų nuo vaiko teisių apsaugos, sveikatos priežiūros ar švietimo pagalbos paslaugų teikimo iki statistinių duomenų prieinamumo didinimo ir dirbtinio intelekto sprendimų diegimo. Tam bus skirta apie 21 mln. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų.

„Stiprindami viešųjų paslaugų kokybę, praėjusiais metais jau paskirstėme 89 mln. eurų 52 valstybės institucijų, įmonių ir savivaldybių projektams. Skirdami šį finansavimą, kuriame tvirtą skaitmeninį pagrindą viešajam sektoriui: pertvarkome ir skaitmeniname valdžios institucijų veiklos procesus, tobuliname elektronines paslaugas. Per artimiausius keletą metų beveik visos valstybės paslaugos turės būti prieinamos skaitmeniniu būdu“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Antrojo kvietimo metu viešojo sektoriaus skaitmeniniams sprendimams kurti buvo gautos 105 paraiškos už 100 mln. eurų. Projektai buvo atrenkami pagal specialiai patvirtintą vertinimo metodiką ir joje numatytus kriterijus: skaitmeninių sprendimų reikšmingumą ir inovatyvumą, paprastumą, patogumą, vienkartinį duomenų pateikimą ir pakartotinį duomenų panaudojimą, atvirumą ir sąveikumą, paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.

Tarp patvirtintų 23 valstybės institucijų ir valstybės įmonių projektų – 8 skaitmeninimo projektai, kuriems bus skirta per 13 mln. eurų lėšų. Savivaldybių grupėje – 15 skaitmeninimo projektų, kuriems bus skirta iki 8 mln. eurų lėšų.

Vienas iš projektų – Vaiko teisių apsaugos informacinės sistemos kūrimas. Šiuo projektu siekiama skaitmenizuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teikiamas paslaugas bei procesus, sumažinti biurokratinę naštą ir žmogiškųjų klaidų tikimybę. Įgyvendinus projektą, bus galima realiu laiku gauti informacijos apie vaiko teisių pažeidimo nagrinėjimo eigą ir procesą, gauti reikalingos informacijos apie vaiką ir jo šeimą.

Vilniaus miesto savivaldybėje bus skaitmenizuojamas švietimo pagalbos paslaugų teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Jonavos rajono savivaldybė kartu su Biržų ir Kretingos rajonų savivaldybėmis kurs dirbtinį intelektą panaudojančius skaitmeninius sprendimus, skirtus sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Alytaus regiono sveikatos priežiūros įstaigose taip pat bus diegiami dirbtinio intelekto ir elektroninių sutikimų skaitmeniniai sprendimai.  

Alytaus ir Šiaulių regionų viešajame transporte bus kuriamos bendros elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos. Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybės diegs skaitmeninius sprendimus, skirtus efektyviam turto valdymui. Nemažai savivaldybių planuoja skaitmeninti savo kapinių duomenis ir sukurti kapinių duomenų bazes.

Valstybės duomenų agentūra modernizuos Oficialiosios statistikos portalo paslaugas ir kurs naujus administracinių paslaugų skaitmeninius sprendimus. Projektas prisidės prie teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimo, statistinių ir valstybės duomenų prieinamumo didinimo ir įveiklinimo priimant sprendimus.

„Ši priemonė praėjusiais metais sulaukė didžiulio viešojo sektoriaus susidomėjimo, taigi, norėdami užtikrinti didesnį administracinių ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo lygį ir jų prieinamumą visuomenei, skaitmeniniams sprendimams įgyvendinti papildomai skirsime 21 mln. eurų. Šiomis investicijomis stipriname Lietuvos, kaip vienos iš labiausiai skaitmenizuotos pasaulio valstybės, konkurencinį pranašumą, tobulindami tiek verslui, tiek piliečiams aktualias įvairių sričių paslaugas, kad jomis būtų galima paprasčiau ir lengviau naudotis“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Erika Kuročkina.

Finansavimas viešojo sektoriaus skaitmeninimo projektams bus skirtas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: