Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), įgyvendindama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, suregistravo skirstomajam tinklui elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonas viešajame registre. Nuo šiol, visi Lietuvos gyventojai savo Registrų centro išrašuose gali matyti ar jų žemės sklypuose yra elektros ar dujų tinklai.

Atliekant šį darbą bendrovės specialistai ieškojo inovatyvių sprendimų ir automatizavo procesą. Robotizavimo ekspertai sukūrė robotą, kuris suveda elektros ir dujų tinklo žymų registravimo pranešimus į vidinę ESO dokumentų tvarkymo sistemą ir sukelia iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) gautų laiškų priedus. Toks robotas leido išvengti monotoniško darbo, kuriam, įvertinant ESO tinklo apimtis, atlikti būtų reikėję pasitelkti 19 darbuotojų pajėgas.

Visi infrastruktūros valdytojai privalo suregistruoti jų tinklo apsaugai taikomas zonas. Iš viso Lietuvoje yra daugiau nei 60 skirtingų infrastruktūros valdytojų. Tai – elektros, dujų, šilumos, vandens, telekomunikacijų tinklų operatoriai, taip pat geležinkelių, kelių ir kitos svarbios infrastruktūros valdytojai. Pritaikius inovatyvius sprendimus pavyko visas apsaugos zonas greta ESO infrastruktūros suregistruoti itin efektyviai ir per trumpus terminus.

Šiam tikslui įgyvendinti ESO aktyviai bendradarbiavo su visais Lietuvoje esančiais teritoriniais NŽT padaliniais bei Registrų centru (RC). Kartu su NŽT pasirašyta virš 58 tūkst. pranešimų dėl apsaugos zonų žymų padarymo, Registrų centras apdorojo ir įregistravo iki 278 tūkst. apsaugos zonų viešajame registre. ESO savo ruoštu išsiuntė virš 275 tūkst. pranešimų žemės sklypų savininkams apie įregistruotas apsaugos zonas.

Apsaugos zona – tai ESO nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype įrengto elektros tinklo ar skirstomojo dujotiekio apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai nustatytoje apsaugos zonoje.

Apsaugos zonos yra reikalingos tam, kad būtų užtikrintas žemės sklypų savininkų ar naudotojų saugumas, saugus eksploatavimas ir tinkama tinklo apsauga. Dažnai žemės sklypuose vykdant ūkinę ar kitą veiklą tinkamai neįvertinama, kad sklype inžinerinių tinklų apsaugai yra taikoma apsaugos zona, kurioje turi būti laikomasi specialių žemės naudojimo sąlygų. Apsaugos zonų įregistravimas viešame registre padės sumažinti nelaimių ar tinklo pažeidimo riziką.

Svarbu žinoti, kad prieš pradedant žemės kasimo, statybos, medžių pjovimo, želdinių genėjimo darbus ir kitus veiksmus šalia energetikos įrenginių, privaloma planuojamus atlikti darbus suderinti su bendrovės atstovais.

Daugiau informacijos apie apsaugos zonas ir jose taikomus apribojimus galima rasti bendrovės svetainėje arba nemokamu telefonu 1852.

ESO inf. ir nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: