„Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos pakeitimai leis laiku ir kokybiškai reaguoti į konkrečią žmogaus su negalia situaciją, padės užtikrinti kiek galima patogesnį ir savarankiškesnį jo gyvenimą“, –  teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

Žmogus su negalia turi teisę kreiptis dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, jei jam nustatytas specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Iki šiol tokios galimybės nebuvo, dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensavimo asmenys galėjo kreiptis tik pagal nustatytą ligų sąrašą. 

Atsisakoma ir reikalavimo kreipiantis dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo išrašą iš medicinos dokumentų. Asmeniui pakaks pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo ar kitos atitinkamos srities gydytojo specialisto išrašą iš medicinos dokumentų, kuris patvirtintų, kad asmeniui nustatyta bent viena iš ligų ar sveikatos aplinkybių, kuri atitinka kriterijus norint gauti skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Taip pat numatyta galimybė asmenims, kurie gavo judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, nepasibaigus šios priemonės naudojimo laikotarpiui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, ir grąžinus Techninės pagalbos neįgaliesiems centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui, kitą judėjimo techninės pagalbos priemonę, atitinkančią asmens sveikatos būklę ir fizinius duomenis gauti ne tik iš minėto centro, bet ir įsigyti pačiam ir gauti šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: