Fizinio aktyvumo (FA) skatinimas susideda iš daugybės komponentų. Mokėjimas juos sieti į vientisą visumą, turėti platesnį matymą, gebėjimas ieškoti partnerių, bendradarbiavimo galimybių, finansavimo, dirbti komandoje siekiant didesnių, nei asmeniniai interesai, tikslų, padeda rasti būdų, priartinančių visuomenę prie fizinio aktyvumo ir fizinį aktyvumą prie visuomenės.

 „SimWay ir MFit LT dirba kartu. Du klubai, du specialistai gali dirbti kaip komanda.

 Jonavos VSB finansuojamos treniruotės jaunimui. VSB ir sveikatingumo/sporto klubai gali siekti bendrų tikslų.

Kas yra sveikatinamasis fizinis aktyvumas?

SFA yra fizinis aktyvumas, stiprinantis funkcinį organizmo pajėgumą ir sveikatą nesukeldamas jai pavojaus ar žalos.

Turiu visuomenės sveikatos specialisto ir trenerio išsilavinimą, todėl ši pakraipa neatsiejama mano profesinio ir asmeninio gyvenimo dalis. Pašaukimas. Organizuojant sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, labai svarbu matyti, girdėti ir jausti savo klientą.

Kodėl sveikatinantis FA?

Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad būtų sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekonominiai iššūkiai.

Šiuolaikinis suaugęs žmogus visur skuba, visą laiką įsitempęs, daug sėdi, neturi laiko sportui arba aktyviam laisvalaikiui gamtoje, patiria daug streso, dėl ko daug užkandžiauja arba atvirkščiai - nevalgo. Tai yra sveikatą žalojanti ir rizikinga žmonių elgsena, kuri lemia įvairių ligų atsiradimą. Sveikatą stiprinantis FA nesiciklina prie vienos veiklos ar treniruočių tipo. Svarbu, kad žmogus rastų veiklą, kuri jam tekia malonumą, yra suderinama su jo sveikatos būkle. Mūsų pagrindinis tikslas dirbti taip, kad žmogus išlaikytų funkcinį pajėgumą, sąnarių mobilumą, prevenciškai veiktų ligų ir traumų atžvilgiu. Šie dalykai leidžia išlaikyti socialinį aktyvumą, laimę ir pasitenkinimą.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas susideda iš informacijos sklaidos, gyventojų mokymo, ugdymo įstaigų tobulinimo ir palankios aplinkos plėtros. Kad būtų galima sukurti efektyvų tikslo siekimo veiklų planą, reikia didelės specialistų komunikacijos, pagarbos, kompetencijų ir motyvacijos.

Laisvalaikio fizinio aktyvumo infrastruktūra vystoma pagal nacionalinius techninius reglamentus, vietos infrastruktūrą ir poreikius bei įvairias tarptautines rekomendacijas ir gerąją patirtį bei dažniausiai savivaldos sprendimu. Mes galime nepaprastai džiaugtis, kad Jonavos miestas jau dabar turi ir nuolatos dirba ties aktyvų laisvalaikį skatinančios infrastruktūros kūrimo.

Išsaugota Juškonių sporto salė. Akimirka iš sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto.

Jonavos turizmo informacijos centro duomenimis, mes turime 25 kilometrus pėsčiųjų - dviračių takų, baseiną, diskgolfo parką, kalnų dviračių parką, dailiojo jodinėjimo mokyklą, slidinėjimo centrą, centrinį miesto stadioną, sporto areną, sporto, šokių klubus, sveikatingumo studijas ir kt. Visi šie objektai suteikia galimybę dirbti tiek profesionaliojo sporto atstovams, tiek sveikatos treneriams. Žinant, kad visų pomėgiai, laiko ir finansinės galimybės yra skirtingos, variantų, kaip būti aktyviam, gali rasti visi.

 Nepaprastai svarbu rasti būdų veikti su vaikais. Mes formuojame jų ateities elgseną.

 Pagrindiniai 4 strateginiai tikslai, siekiant didinti fizinį aktyvumą šalyje

Pirmasis tikslas yra aktyvios visuomenės kūrimas (angl., Create active societies), kuriuo
siekiama sukurti teigiamas socialines normas ir nuostatas bei pakeisti visuomenės požiūrį į sveikatą, didinant žinias ir supratimą apie sėdimo elgesio poveikį sveikatai, įvairialypės reguliarios fizinės  veiklos formas, naudą ir vertinimą, atsižvelgiant į gebėjimus ir amžių. Siūloma vykdyti nacionalines ir bendruomenines kampanijas, kurios didintų informuotumą ir supratimą apie socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę fizinio aktyvumo naudą, stiprinti specialistų pirminį parengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, o taip pat įgyvendinti nemokamas reguliarias masinio dalyvavimo iniciatyvas viešosiose erdvėse. Šioje vietoje nuostabiai dirba visuomenės sveikatos biuras, bendruomenės, privatus sektorius.

 Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietoje. (VSB finansuotos treniruotės Jonavos raj. PK)

Treniruotės, mažinančios nugaros skausmus kaimo bendruomenėje.

Antrasis tikslas yra aktyvios aplinkos kūrimas (angl., Create active environments), kuriuo
siekiama sukurti palankias erdves ir vietas, kurios skatintų ir apsaugotų visų amžiaus grupių ir
gebėjimų žmonių teises, turėti vienodą prieigą prie saugių vietų ir erdvių savo miestuose ir
bendruomenėse, kuriose jie galėtų reguliariai užsiimti fizine veikla. Tikslui pasiekti siūloma stiprinti miestų ir transporto planavimo politikos integravimą, sudaryti sąlygas skatinančias eiti pėsčiomis ir važiuoti nemotorinėmis priemonėmis, rinktis viešąjį transportą, pagerinti pėsčiųjų ir dviračių tinklo infrastruktūros teikiamų paslaugų lygį ir užtikrinti saugumą kelyje. Taip pat gerinti visų amžiaus grupių ir įvairių gebėjimų miesto, priemiesčių ir kaimo bendruomenių prieigą prie geros kokybės viešųjų ir žaliųjų atvirų erdvių, žaliųjų tinklų, poilsio erdvių ir sporto patogumus.

Žygiai ir grupinis pasivaikščiojimas, kuris ne tik skatina žmones būti fiziškai aktyviais, pažįstant vietinę aplinką ir stiprinant asmeninius santykius vietos bendruomenėse. 

Fizinio aktyvumo veiklas specialistė organizuoja visoms amžiaus grupėms.

Trečias tikslas yra aktyvių žmonių kūrimas (angl., Create active people), kuriuo siekiama
įvairaus amžiaus ir gebėjimų žmonėms užsiimti reguliaria fizine veikla per programų ir galimybių
gausą, pavyzdžiui, didinant fizinio ugdymo pamokų kokybę visose ugdymo įstaigose, stiprinant
sveikatą ir fizinį raštingumą bei skatinti mėgavimąsi fizine veikla ir dalyvauti joje pagal pajėgumą ir gebėjimus. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srityje tikslinga įdiegti ir stiprinti pacientų vertinimo ir konsultavimo didinant fizinį aktyvumą ir mažinant sėdimą elgesį
sistemas. Didinti daugiau fizinio aktyvumo programų teikimą ir galimybes bei skatinimą parkuose ir kitoje natūralioje aplinkoje, viešosiose darbo vietose, poilsio ir sporto bazėse įvairaus amžiaus
žmonėms, įtraukiant mažiausiai šalyje aktyvias grupes. Skatinant fizinį aktyvumą švietimo įstaigose ir darbo vietose pastebima tendencija siūlyti persėsti iš motorinių transporto priemonių ant dviračio.

Ketvirtas tikslas yra aktyvių sistemų kūrimas (angl., Create active systems), kuriuo siekiama stiprinti sistemas, kad būtų įgyvendinti veiksmingi ir koordinuoti tarptautiniai, nacionaliniai ir subnacionaliniai (angl., subnational) veiksmai didinant fizinį aktyvumą ir mažinant sėdimą elgesį.

Veiksmai šiam tikslui pasiekti yra susiję su valdymu, lyderyste, daugiasektorine partneryste, darbo jėga, propagavimu, informacinėmis sistemomis ir finansavimo mechanizmais visuose panašiuose sektoriuose.

Ką Europa turėtų daryti, kad per ateinantį dešimtmetį pagerėtų visuomenės sveikatą? Į šį klausimą PSO atsako: skatinti fizinį aktyvumą tarp įvairių amžiaus grupių – nuo vaikų iki garbaus amžiaus senjorų. Judėjimas turėtų tapti neatsėjama ne tik mūsų kasdienio gyvenimo, bet ir visos sveikatos apsaugos ir bendros valstybės politikos dalimi. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad mažas gyventojų fizinis aktyvumas nėra vien tik sveikatos specialistų rūpestis. Jis yra glaudžiai susijęs su kitų valstybės ir privataus ūkio sektorių, visuomeninių organizacijų, bendruomenių ir kitų sveikatai neabejingų entuziastų veikla. Tik bendros pastangos puoselėjant fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, integruojant jį visose žmogaus veiklos srityse, gali prisidėti prie sveikesnės ir laimingesnės Europos kūrimo.

Fizinis aktyvumas gali atlikti svarbų vaidmenį užkertant kelią fizinės ir psichinės sveikatos problemoms ir sudėtingoms biopsichosocialinėms problemoms ateityje.  https://www.jonavatic.lt/aktyvus-laisvalaikis

Su didžiule ir neišsenkančia meile, Simona

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: