Vien pernai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai šalyje patikrino per  7000 eksploatuojamų statinių ir  kitų objektų. Šie patikrinimai yra atliekami siekiant išvengti gaisrų, skaudžių nelaimių ir didelių nuostolių. Nustačius  priešgaisrinės saugos pažeidimus, įmonės yra įpareigojamos juos šalinti.

„Vieni iš dažniausių pažeidimų yra neprižiūrimos aktyviosios gaisrinės saugos sistemos – gaisro signalizacija, gaisrinis vandentiekis, taip pat įmonėse nerengiami mokymai gaisrinės saugos klausimais. Būna pažeidimų ir eksploatuojant elektros įrenginius, randami užkrauti ar kitaip užblokuoti evakuacijos keliai,“ – sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas  Aurimas Gudžiauskas. 

Konsultacijas gaisrinės saugos klausimais teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai.  Jei pareigūnui už atliktą darbą norima padėkoti, galima tai padaryti viešai ar informavus valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.  

O susidūrus su korupcija  galima pranešti  skubiuoju pagalbos telefonu 112 arba STT karštąja linija   (8 5) 266 3333, taip pat Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  departamento pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6877.   

Ūkio subjektų eksploatuojami objektai (statiniai, patalpos, teritorija) yra tikrinami pagal patvirtintus metinius patikrinimų planus. Jie planuojami atsižvelgiant į objekto grupę (rizikingumą): I grupės objektai tikrinami kartą per metus, II grupės – kartą per 2 metus, III grupės – kartą per 3 metus. Be to,  ūkio subjektai gali patys deklaruoti objekto priešgaisrinę būklę. 

Objektai grupėms priskiriami vadovaujantis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 1 priede nustatytais kriterijais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A89118E2B1/asr 

Metiniai patikrinimų planai yra skelbiami  departamento interneto svetainėje https://pagd.lrv.lt/, juos galima rasti šioje nuorodoje „Ūkio subjektų priežiūra“,  pasirinkus „Ūkio subjektų metiniai patikrinimo planai“. Pasitikrinti kada bus atliekamas ūkio subjekto planinis patikrinimas galima https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai

Taip pat skaitykite: