Šiais metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba laukė paraiškų iš savininkų, kurių miškų sklypai patenka į ES ekologinį tinklą Natura 2000 ir kuriuose yra Europos bendrijos svarbos natūralių miško buveinių bei kurie norėtų parduoti tokias miško valdas ar sudaryti gamtinių vertybių apsaugos sutartis, svarbias natūralios gamtos išsaugojimui.

Nuo kvietimo parduoti mišką valstybės nuosavybėn arba sudaryti gamtinių vertybių apsaugos sutartis paskelbimo buvo gauti net 62 pasiūlymai iš privačių miškų savininkų, iš kurių 35 pasiūlymai sudaryti apsaugos sutartis ir 27 pasiūlymai išpirkti mišką valstybės nuosavybėn.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, atlikusi privačių savininkų pasiūlytų miško sklypų kokybinį vertinimą pagal  nustatytus kriterijus, atrinko gamtiniu požiūriu vertingiausius 26 miškų sklypus iš kurių 13 miško sklypų bus išpirkti valstybės nuosavybėn ir 13 sklypų bus sudaromos gamtinių vertybių apsaugos sutartys, o sklypų savininkams bus išmokėtos vienkartinės kompensacijos.

Įgyvendinant šią priemonę valstybės nuosavybėn planuojama išpirkti 175,81 ha miško iš privačių savininkų, kuriuose inventorizuota beveik 90 ha (89,88 ha)  Europos bendrijos svarbos natūralių miško buveinių. Apsaugos sutartis planuojama sudaryti dėl 22,9 ha natūralių miško buveinių.

Iš viso per pirmuosius priemonės įgyvendinimo metus planuojama prisidėti prie 112,78 ha Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių (9010 *Vakarų taiga, 91E0 *Aliuviniai miškai, 9080 *Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 *Pelkiniai miškai , 9050 Žolių turtingi eglynai, 9180 *Griovių ir šlaitų miškai, 91T0 Kerpiniai pušynai, 9160 Skroblynai, 9070 Medžiais apaugusios ganyklos, 9020 *Plačialapių ir mišrūs miškai) išsaugojimo.

Kol neatliktas pasiūlytų sklypų individualaus turto vertinimas, negalima tiksliai pasakyti – kokia konkrečiai suma bus skirta gamtosaugai svarbių sklypų išpirkimui. Planuojama dar šiais metais išpirkti tinkamiausius sklypus ir sudaryti apsaugos sutartis.

Aplinkos ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: