Aplinkos ministerija parengė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimų, kuriais siekiama gyventojams suteikti išsamesnę informaciją apie vandentvarkos įmones, geriamojo vandens kokybę, saugą ir kainas, projektą. Gerinant individualiųjų nuotekų tvarkymo priežiūrą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjai įpareigojami informuoti apie jas gaunančius asmenis.

Siūloma vandentvarkos įmones įpareigoti abonentams ir vartotojams teikti svarbią informaciją apie geriamojo vandens kokybę ir saugą, geriamojo vandens ruošimo būdus, jo valymo tipus bei dezinfekciją. Be to, jos turėtų informuoti ir apie atliktą geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimą, geriamojo vandens litro ir kubinio metro kainą.

Kartu numatoma, kad vandentvarkos įmonės nuo 2023 m. gegužės 1 d. turės pateikti Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje informaciją apie asmenis, kurie gauna centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas bei apie gaunančius geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teikiamas nuotekų transportavimo paslaugas.

Šie duomenys renkami norint nustatyti kiekvieno nekilnojamo turto nuotekų tvarkymo būdą. Jie labai svarbūs kuriamai Nuotekų tvarkymo informacinei sistemai, kurios tikslas - apsaugoti aplinką nuo individualiai išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Šiais pakeitimais įgyvendinamos Geriamojo vandens direktyvos nuostatos, skirtos užtikrinti išsamesnės informacijos apie geriamojo vandens kokybę ir saugą sklaidą bei Miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatos, skirtos sukurti individualių nuotekų tvarkymo sistemą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Taip pat siūloma patikslinti, kad paslaugų kokybės reikalavimai taikomi ir viešajam, regioniniam bei garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

Su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimų projektu galite susipažinti čia

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki gruodžio 23 dienos Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: