Individualių namų ir daugiabučių gyventojai, kurie būstą šildo dyzeliu, anglimi ar durpių briketais, bet nori atsisakyti neefektyviai naudojančių šilumą, orą teršiančių šildymo įrenginių ir prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, jau gali pasinaudoti subsidijomis. Jie tai gali padaryti per šilumos tiekimo įmones, kurios gaus paramą. Iš Klimato kaitos programos šiemet tam skirta 2 mln. eurų, skelbia Aplinkos ministerija. 

Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti – vieno ar dviejų butų namui – 2,5 tūkst. eurų, daugiabučiui namui – 10 tūkst. eurų. Subsidijos dydis taip pat neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis.

Kvietimą šiai paramai Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė pirmadienį. Paraiškas automatizuotų šilumos punktų įrengimui individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki kol pakaks lėšų gali teikti šilumos tiekėjai. Jie turi būti įgalioti individualių namų savininkų ir daugiabučių namų gyventojų atstovauti juos gaunant APVA paramą ir pilnai įgyvendinti projektą.

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/

Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje: https://www.apva.lt/call/kvietimas/

Paramos tikslas – pakeisti iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius ir taip sumažinti aplinkos taršą, padidinti energinį efektyvumą. Mažinti klimato kaitos padarinius ir gerinti oro kokybę padės šilumos tiekimas centralizuotais šilumos tinklais, įrengiant šilumos punktus prie namų.

Taip pat skaitykite: