Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą e-cigaretę „VEIIK Lemon Citron“, 1,5 ml, 20 mg/ml, partijos numeris G-20210526, brūkšninis kodas 6970493052241, praneša Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus. 

E-cigaretė „VEIIK Lemon Citron“ yra pavojinga, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES 2014 m. balandžio 3 d. dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, III antraštinės dalies 20 straipsnio 3 dalies b punktas ir standarto LST EN ISO 11683:1997 „Pakuotė. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai“. Bandymų metu e-cigarečių skystyje nustatytas nikotino kiekis (33 ± 3 mg/ml) viršija Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus apribojimus, t. y. pateikiamų rinkai elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių nikotino turinčiame skystyje nikotino turi būti ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre skysčio. 

E-cigaretė „VEIIK Lemon Citron“, 1,5 ml, 20 mg/ml, partijos numeris G-20210526, brūkšninis kodas 6970493052241, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-10-08 sprendimu Nr. 1MS-15 uždraudė UAB „Ecodumas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: