Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) rugpjūčio mėnesį verslams išmokėjo beveik 8,3 mln. Eur palūkanų ir nuomos mokesčio kompensacijų pagal priimtus daugiau kaip 4,4 tūkst. teigiamų sprendimų. Iki šiol INVEGA su pareiškėjais spėjo pasirašyti daugiau nei 5 tūkst. kompensavimo sutarčių.  

Pasak INVEGA vadovo Kęstučio Motiejūno, atsižvelgiant į pastarųjų mėnesių duomenis, pastebimas vis sklandesnis paraiškų vertinimo procesas, leidžiantis daug sparčiau sudaryti naujas sutartis su pareiškėjais.  

Vien per rugpjūčio mėnesį dėl palūkanų kompensavimo besikreipusiems verslams buvo išmokėta daugiau nei 2 mln. Eur lėšų – iš jų iki 95 proc. dalinėms palūkanų kompensacijoms buvo skirta per 600 tūkst. Eur, o krovinių vežimą vykdančioms įmonėms suteikta daugiau nei 60 tūkst. Eur. Daugiausiai lėšų buvo skirta ekstremalios situacijos laikotarpiu paskolos mokėjimo atidėjimo paprašiusių verslininkų 100 proc. palūkanų kompensavimui – jiems išmokėta bendra suma siekia beveik 1,5 mln. Eur. Iš viso sprendimais patvirtinta palūkanų kompensacijų už daugiau nei 16 mln. Eur.   

Tuo tarpu per rugpjūčio mėn. dėl nuomos kompensacijų INVEGA priėmė daugiau kaip 1,5 tūkst. sprendimų, pagal kuriuos beveik tūkstantis įmonių ir verslininkų jau sulaukė nuomos kompensacijų –- jiems išmokėta daugiau nei 6 mln. Eur. Bendra sprendimais patvirtintų kompensacijų suma siekia beveik 20 mln. Eur.  

„Įgyvendindami kompensavimo priemones, siekiame jų efektyvumo ir nuolat reaguojame į kintančius verslo poreikius. Dar gegužę patikslinome palūkanų kompensavimo sąlygas bei suteikėme galimybę į valstybės pagalbą pretenduoti seniau ja negalėjusiems pasinaudoti sektoriams, todėl šiandien galime matyti dar didesnį priemone besinaudojančių įmonių ir verslininkų ratą. Suprasdami, koks svarbus priemonės įgyvendinimo aiškumas, šiuo metu aktyviai bendradarbiaujame su LR ekonomikos ir inovacijų ministerija tikslindami nuomos mokesčio kompensavimo sąlygas“, – teigia Kęstutis Motiejūnas.  

Daugiau informacijos apie dalinio palūkanų bei nuomos kompensavimo sąlygas galima rasti INVEGA interneto svetainėje. 

APIE INVEGA 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių. 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) 

Taip pat skaitykite: