30-ajame, iškilmingame rajono tarybos posėdyje skambėjo Lietuvos Respublikos himnas, kanklių skleidžiami garsai, tylos minute pagerbtas neseniai netektas pirmasis  rajono savivaldybės valdytojas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vincentas Pranevičius.

Posėdžio darbotvarkėje – vos vienas klausimas – dėl Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo buvusiam Jonavos rajono savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, ilgamečiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Jonui Klemensui Sungailai.

Tarybos opozicijos narys Gintas Jasiulionis nestokojo klausimų pranešėjai, Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos pirmininkei Skirmutei Gajauskaitei. G. Jasiulionis tvirtino, kad komisijoje būta J.K. Sungailos giminių bei teiravosi, ar jie nusišalino nuo svarstomo klausimo. Taip pat klausė, ar komisijos pirmininkė gavusi pažymą apie teistumą bei  koks komisijos sprendimas dėl siūlyto antrojo Garbės piliečio vardo gavimo kandidato? Pirmiems dviems klausimas pateikti neigiami atsakymai, į trečią klausimą atsakyta, jog Veronikos Gabužienės kandidatūra bus svarstoma rudenį.

Atėjus pasisakymų laikui, aštrių žodžių negailėjo jau minėtas G. Jasiulionis ir kitas opozicijos narys Remigijus Osauskas. G. Jasiulionis tvirtino, kad J.K. Sungailos kandidatūra netinkama Garbės piliečio vardo suteikimui, tarybos nariams primindamas kandidato praeities „nuodėmes“ ir pareikšdamas, kad tai neturi būti socialdemokratų narių Garbės vardo suteikimas. Aštriai išsireiškęs, kad „farse nedalyvaus“ paliko tarybos salę. Jo pavyzdžiu, po pritariamosios kalbos, pasekė ir Remigijus Osauskas.

Tarybos narė Vijolė Šadauskienė teigė, jog už J. K. Sungailą balsuos su pasididžiavimu bei pareiškė, jog jai gėda už kolegas, opozicijos narius, dėl tokių jų pasisakymų.

Saulius Jakimavičius kalbėjo, jog J.K.Sungailos kandidatūrą palaiko, tačiau pažėrė kritikos valdančiajai daugumai, kuri neva dėl kandidato su niekuo nesitarė. Birutė Platkauskienė tvirtino, kad J.K.Sungaila – profesionalus, dalykiškas žmogus iš didžiosios raidės, todėl jis nusipelnė Garbės piliečio vardo.

Meras Mindaugas Sinkevičius savo prakalboje priminė tarybos nariams, kas yra Garbė bei konstatavo, kad Jonas Klemensas Sungaila demonstravo padorumą, moralinius principus, yra garbingas žmogus, kuris darė viską, kad Jonava būtų matoma. Miesto vadovas nepraleido progos paminėti ir opozicijos narių išsišokimo: „Norėjosi, kad šios dienos posėdis būtų šventiškesnis, bet yra tų, kurie ateina ir pagadina – nerimta tai.“

Balsuojant už vienintelį darbotvarkės klausimą, UŽ balsavo 18 tarybos narių, Nebalsavo – 1, posėdį paliko -2.

Šiuo balsavimu nutarta suteikti Jonavos rajono Garbės piliečio vardą buvusiam Jonavos rajono savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, ilgamečiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Jonui Klemensui Sungailai.

Deja, pats nominantams posėdyje dalyvauti negalėjo, tačiau jį atstovavo anūkas Lukas Sungaila, kuriam ir įteiktos J. K. Sungailos Garbės piliečio vardo regalijos. J.K. Sungailos anūkas nuoširdžiai dėkojo už įvertinimą: "Didžiuojamės ir džiaugiamės". 

Biografija

Jonavos rajono garbės piliečio vardą Jonui Klemensui Sungailai siūloma suteikti už ypatingus nuopelnus Jonavos rajono savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, už aktyvią visuomeninę bei politinę veiklą.

Jonas Klemensas Sungaila yra pažįstamas daugeliui jonaviečių – šio žmogaus vadovavimo rajonui metu Jonava augo, kūrėsi, stiprėjo, tapdama šiuolaikišku ir patraukliu miestu.

Būdamas veiklus, ryžtingas ir užsispyrusiai siekiantis tikslo, J.K. Sungaila niekuomet nebijojo naujų iššūkių, gebėjo lanksčiai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių nacionalinės politikos brėžiamų krypčių. Reiklus aplinkiniams, bet dar  reiklesnis sau. Jis buvo ne tik savivaldos profesionalas, bet kartu paprastas, nuoširdus, dėmesingas kiekvienam žmogui. Žmogiškumas, ypatingai ryški šios asmenybės savybė, Jonas Klemensas Sungailai paskirtą lyderystės Jonavos rajono savivaldoje misiją darė išskirtinai kilnią, garbingą ir ryškią.

Jonas Klemensas Sungaila gimė 1948 m. vasario 19 d.

1967 m. baigė Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumą. 1967–1969 m. dirbo Kulvos kolūkio vedėju, 1969–1972 m. – vyriausiu mechaniku. 1972–1980 m. Liepių kolūkio pirmininku, 1980–1986 m. Kulvos kolūkio pirmininku.

Dirbdamas 1981–1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Ilgus metus vadovavo  kiaulininkystės ir mėsos perdirbimo įmonei „Beržų kompleksas“.

Jonas Klemensas Sungaila 1997–2000 m. išrenkamas Jonavos rajono savivaldybės meru. 2011–2016 m. dirba  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Aktyviai dalyvavo politiniame gyvenime. 1995 m. Lietuvos valstiečių partijos, 2001 m. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys, 2005–2010 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys, Jonavos skyriaus pirmininkas. Nuo 2010 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

Jonas Klemensas Sungaila, dirbdamas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, rūpinosi Jonavos rajono gyventojų gerove, sprendė iškylančias problemas – Nakvynės namų įrengimu ir atidarymu Girelės gatvėje, vaikų dienos centro įkūrimu ir atidarymu Rukloje, Jonavos ligoninėje Akušerijos ir ginekologijos skyriaus renovacija, Jonavos psichikos dienos stacionaro (Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio) atidarymu ir kt.

Jonas Klemensas Sungaila daug dėmesio skyrė kultūrai ir sportui. Jis – nuolatinis kultūrinių renginių rėmėjas.  J.K. Sungailos iniciatyva pabaigta Universalios sporto salės statyba, atnaujintas Senamiesčio gimnazijos sporto aikštynas ir kt. Jis ir krepšinio aistruolis, vadovavęs Jonavos veteranų krepšinio klubui „Beržas“.

Jonas Klemensas Sungaila – aktyvus Kulvos bendruomenės narys, nuolatinis kultūrinių renginių rėmėjas. Kaip jis sako – „žmonėms nepakanka vien tik gero kaimo oro, prakaitą reikia nuplauti ir dvasiai dovanojamais koncertais, pasižmonėti, gal pasidžiaugti asmeniniais laimėjimais, o gal kam ir pasiguosti“.  Kulvos bendruomenė neatskiriama nuo bažnyčios bendruomenės. Jonas Klemensas Sungaila randa laiko  bendradarbiauti ir su bažnyčios bendruomene bei palaiko tradicijas. Gyvendamas Kulvoje, J. K. Sungaila padėjo kunigui Raimundui Kazaičiui atnaujinti bažnyčią ir pagerinti kunigo gyvenimo sąlygas.

Beveik 20 metų praleidęs Jonavos rajono savivaldoje ir užėmęs aukščiausias, jau minėtas mero ir administracijos direktoriaus pareigas, Jonas Klemensas Sungaila svariai prisidėjo, kad Jonavos rajono savivaldybė taptų progresyvesnė ir artimesnė kiekvienam rajono gyventojui.

Ambicingi siekiai, dideli darbai įgyvendinami, kai atsiranda lyderiai, nebijantys iššūkių, gebantys prisiimti atsakomybę, įkvėpti kitus. Jonas Klemensas Sungaila buvo toks lyderis.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: