,,Sveiki. Savaitgalį ir dar pirmadienio pirmoje dienos pusėje Žemaitės, Chemikų bei A. Kulviečio gatvėse buvo juntamas mėšlo ar srutų kvapas. Negalėjome atsidaryti langų, ką jau kalbėti apie pasivaikščiojimą lauke.

Kyla klausimas, ar tarnybos nefiksavo jokių pažeidimų, susijusių su tuo? Ar sulaukėme dar vieno pavasario, kai turėsime kankintis dėl neaiškios smarvės?", - toks klausimas dar pirmadienį pasiekė portalo jonavoszinios.lt redakciją.

Aplinkosaugininkai pažeidimų nefiksavo

Dėl blogų kvapų praėjusį savaitgalį gauta ir daugiau užklausų. Dėl to buvo kreiptasi į aplinkosaugininkus.

Anot jų, Aplinkos apsaugos departamento Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai pranešimų dėl juntamo nemalonaus kvapo tose gatvėse ar susijusių su srutų laistymu negavo.

,,Taip pat nebuvo fiksuota aplinkosauginių pažeidimų, kurie galėjo lemti blogus kvapus.

Gyventojams primename, kad pastebėjus aplinkosauginius pažeidimus galite kreiptis telefonu 112 arba AAD Pranešimų tarnybos telefonu (8 5) 216 3385 ", - nurodė Aplinkos apsaugos departamentas. 

Apibrėžia įstatymai

Čia pat primenama ir tai, kad mėšlo tvarkymo tvarką reglamentuoja 2005 m. liepos 14 d. Nr. D1-367/3D-342 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas.

Pagal įstatyme numatytus reikalavimus mėšlu ir (ar) srutomis tręšti dirvą galima nuo kovo 21 d. (draudžiama tręšti nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d.).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad draudžiama skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis. O kitus aplinkosaugos sąlygų reikalavimus rasite Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše.

Kvapų kontrolę atlieka NVSC

Kalbant apie kvapus, ne kartą akcentuota, kad jų kontrolė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rankose. Pastarojo taip pat užklausta, ar nusiskundimų praėjusį savaitgalį nebuvo sulaukta. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius šiais metais pranešimų/skundų dėl nemalonių kvapų nėra gavęs.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių“ reikalavimais, NVSC gavus asmens (asmenų) prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame skundžiamasi iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore, sudaroma kvapų kontrolės komisija, kuri organizuoja skundo tyrimą - vyksta į pareiškėjo skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą ir įvertina, ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra jaučiamas kvapas, ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla. Skunde pareiškėjas turi nurodyti šiuos duomenis: 1. pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis; 2. ūkinės veiklos, kurioje naudojami taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareiškėjas negali pateikti ir tai motyvuotai paaiškina skunde; 3. kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

2021 metais Jonavoje nebuvo fiksuota nusižengimų, susijusių su kvapo kontrole.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: