Kauno AVPK Jonavos r. policijos komisariato 2022 metų veiklos ataskaitiniame susirinkime įžanginį žodį tarė meras Mindaugas Sinkevičius, teigdamas, jog saugumas rūpi visiems, todėl ir rajono savivaldybė toliau rems policiją.

„Saugumas visiems rūpi. Žmonės nuo seno įpratę matyti patruliuojančius pareigūnus, todėl dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Kalbant apie šiuos metus, policijos laukia iššūkių, reformų metas, linkiu, kad reformos ir pertvarkos nepaveiktų eilinio žmogaus. Ačiū Jums už tarnystę, o savivaldybė  ir toliau rems policiją. Kaip ir pernai, taip ir šiemet biudžete numatyta skirti komisariatui finansinę paramą sklandžiai veiklai užtikrinti. Tiesa, šių metų finansavimas didėja“, - teigė meras.

Kaip kalbėjo Kauno AVPK Jonavos r. policijos komisariato viršininkas Šarūnas Martinkėnas, nors po pandemijos metų tikėtasi lengvesnio periodo, tačiau taip nėra – 2022 -ieji metai buvo įtempti. Neženkliai, tačiau padaugėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, padaugėjo vagysčių, eismo įvykių. Tačiau yra ir gerėjančių tendencijų – sumažėjo  užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, vagysčių iš (nuo) automobilių, sukčiavimo atvejų, nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais, mažėja ir smurto artimoje aplinkoje atvejų.

Kriminogeninė situacija

Jonavos r. PK prižiūrimoje teritorijoje 2022 m. užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 4 atvejais arba 0,6 proc., ištyrimas sumažėjo nuo 68,3 proc. iki 60,4 proc.

Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai

2022 m. sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius padidėjo 1 atveju, ištyrimas sumažėjo nuo 114,3 proc. iki 100 proc. 2021 metais užregistruoti 7 atvejai, ištirti 8 atvejai, 2022 m. ir registruoti, ir ištirti 8 atvejai.

Vagystės

2022 m. užregistruotų vagysčių skaičius padidėjo 33 atvejais, ištyrimas sumažėjo nuo 27,7 proc. iki 24,7 proc. 2021 m. užregistruotos 137 vagystės, ištirtos 38, 2022 m. užregistruota 170 vagysčių, ištirtos 42.

Vagystės iš (nuo) automobilių

Per 2022 m. Kauno apskr. VPK, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, stebimas vagysčių iš (nuo) automobilių skaičiaus mažėjimas. Jonavos r. PK prižiūrimoje teritorijoje nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 1 atveju arba 2,9 proc. 2021 metais įvykdytos 34 vagystės, 2022 metais – 33.

Sukčiavimai

Per 2022 m. užregistruoti 38 sukčiavimai, kai 2021 metais jų buvo 53. Nusikaltimų skaičius sumažėjo 15 atvejų arba 28,3 proc. 2021 metais ištirta 18 sukčiavimo atvejų,  2022 metais ištirta 30 arba 78,9 proc. nusikaltimų.

Narkotikai

Per 2022 m. užregistruotos 35 nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 2 atvejais arba 5,4 proc.
Ištirtos 26 nusikalstamos veikos.

Smurtas artimoje aplinkoje

Per 2022 m. šių nusikalstamų veikų užregistruota 14 atvejų arba 11,6 proc. mažiau. 2021 m. registruotas 121 atvejis, 2022 metais – 107. Per 2022 metus ištirtos 82 arba 86 proc. nusikalstamos veikos.

Viešosios tvarkos pažeidimai

Per 2022 m. užregistruota 16 viešosios tvarkos pažeidimų, kai 2021 metais jų registruota net 27. Nusikaltimų skaičius sumažėjo 40,7 proc. Per 2022 metus ištirta 14 arba 82,4 proc. nusikaltimų.

Nepilnamečių padaryti nusikaltimai

Per 2022 m. ištirti 7 nepilnamečių asmenų padaryti nusikaltimai. Nusikaltimų skaičius lyginat su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 7 atvejais arba 50 proc.

Iš nelegalios apyvartos išimtos akcizinės prekės

Tabakas - 102 125 vnt. Alkoholis - 29,4 l. Nafta - 1,24 t.

Eismo saugumo užtikrinimas

Per 2022 m. Kauno apskrityje įvyko 602 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Eismo įvykių metu sužeisti 678 žmonės, žuvo – 17.  

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje įvyko 45 (2021 m. – 43) eismo įvykiai, sužeisti 58 (2021 m. – 50) žmonės, žuvo 3 (2021 m. – 3) žmonės. Dėl neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų įvyko 1 (2021 m. – 0) eismo įvykis.

Pavojingiausi KET pažeidimai

Pavojingiausi KET pažeidimai: nustatyto greičio viršijimas, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, draudimo lenkti pažeidimai, transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų ar neturintys teisės vairuoti asmenys, vairuotojų naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis, saugos diržų segėjimo, vaikų vežimo tam pritaikytose kėdutėse, motociklininko šalmų dėvėjimo, atšvaitų ir kitų matomumą gerinančių priemonių naudojimo tvarkos pažeidimai.

Per 2022 m. Jonavos rajone nustatyti 1350 KET pažeidimų, iš jų: 1012 (arba 75 proc.) pavojingiausi KET pažeidimai (2021 m. – 1169 KET pažeidimų, pavojingiausi – 795 (arba 68 proc.).

Jonavos r. PK personalas

Jonavos r. policijos komisariate yra 75 pareigūnai, 58,7 proc. turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Bendruomenės pareigūnų veikla

Jonavos r. PK organizuota daugiau kaip 60 renginių, susitikimų ir prevencinių priemonių eismo saugumui didinti. Organizuotos 24 priemonės turtiniams nusikaltimams ir vagystėms iš (nuo) automobilių užkardyti.

Jonavos r. PK prižiūrimoje teritorijoje veikia 33 saugios kaimynystės grupės. 2022 metais didelis dėmesys skirtas šių grupių aktyvesnės veiklos skatinimui.

Jonavos r. PK pareigūnams talkina 11 policijos rėmėjų ir 6 jaunieji policijos rėmėjai. Kartu su policijos rėmėjais dirbta 740 valandų.

Kauno apskrities policijoje, kaip ir 2022 metais, keliami šie veiklos prioritetiniai tikslai:

– sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas;

– turtinių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų ištyrimas ir prevencija;

– pirminės medžiagos surinkimo kokybė;

– eismo saugumo užtikrinimas;

– efektyvesnis policijos pajėgų valdymas, išsiunčiant pajėgas į A ir  B kategorijos įvykius;

– aktyvi prevencinė veikla.

Kauno apskrities policijoje 2023 metais pradedama vykdyti situacijų prevencija

Situacijų prevencijos organizavimo ciklas yra vieneri metai, jis susideda iš: administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų bei pranešimų apie teisės pažeidimus duomenų analizės; spręstinų problemų, susijusių su saugios aplinkos formavimu, identifikavimo bendradarbiaujant su bendruomene ir socialiniais partneriais; gyventojų apklausos vykdymo; situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo plano parengimo; Plane numatytų priemonių įgyvendinimo; įgyvendintų priemonių veiksmingumo vertinimo.

2022 metų pabaigoje buvo apklausta 100 Jonavos rajono gyventojų. Apklausos tikslas – išsiaiškinti Jonavos savivaldybės gyventojų požiūrį į teisės pažeidimus ir nusikaltimus, ( nusikalstamas veikas ), keliančias jiems susirūpinimą ir mažinančius saugumo jausmą Jonavos savivaldybėje. Rezultatai parodė, kad jonaviečiams skaudžiausios šios problemos:

- Kelių eismo taisyklių pažeidimai (greičio viršijimas, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs vairuotojai ir kt);

- Paspirtukų vairuotojų ir dviratininkų kelių eismo taisyklių pažeidimai;

- Krosinių ir keturračių transporto priemonių vairuotojų daromi kelių eismo taisyklių pažeidimai;

- Pasikartojantis smurtas artimoje aplinkoje;

- Viešosios tvarkos pažeidimai.

Jonavos rajono policijos komisariate, atsižvelgdamas į registruotus pranešimus, ikiteisminius tyrimus bei gyventojų apklausos rezultatus, parengtas situacijų prevencijos priemonių planą, kuris kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija bei kitais socialiniais partneriais bus vykdomas visus 2023 metus.

Plane numatytos įvairios prevencinės priemonės: vieši ir nevieši patruliavimai; reidai; visuomenės sąmoningumo didinimas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose; prevencinės paskaitos; policijos rėmėjų veiklos organizavimas; prevencinės informacijos rengimas bei sklaida, konsultacijos; nepalankios pažeidimams vykdyti aplinkos sukūrimas.

Ataskaitinio susirinkimo pabaigoje policijos apdovanojimai skirti pareigūnams talkinusiems asmenims, o Jonavos r. policijos komisariato viršininkui Šarūnui Martinkėnui įteiktas Lietuvos policijos generalinio komisaro apdovanojimas,  I laipsnio atminimo ženklas už ištarnautus metus.

Susirinkusiems pristatytos naujovės, kurios naudojamos policijos veikloje – bepiločiai orlaiviai, 3D skeneriai ir dronai.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: