Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atrankas į kelias laisvas Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigas.

Iš skelbiamų pozicijų įvairiuose Lietuvos miestuose, dvi pareigybės būtų Jonavos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (PGT) - kviečiama tapti budinčiu pamainos vadu ir budinčiu pamainos skyrininku: 

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vado (statutinio valstybės tarnautojo, 12 pareigybių grupės) pareigas (1 pareigybė), pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos leitenantas;

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  budinčios pamainos skyrininko (statutinio valstybės tarnautojo, 13 pareigybių grupės) pareigas (1 pareigybė), pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

Plačiau apie specialiuosius reikalavimus šioms pareigoms ČIA.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas skelbime nustatytai informacijai pateikti;
  2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. vairuotojo pažymėjimą;
  5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, prašyme nurodydamas, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.       

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

Pretendentai nurodytus dokumentus turi pateikti per dokumentų valdymo sistemą (toliau - DVS). Neturintys prieigos prie DVS, dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai adresu: Nemuno g. 2-1, Kaunas arba telekomunikacijų įrenginiais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Išsamesnę informaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Alevtina Krenickaja tel.  (8 37) 37 23 15 arba 8 603 37 783, el. paštu alevtina.krenickaja@vpgt.lt .

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: