Jonavos sporto centras skelbia konkursą Jonavos sporto centro pavaduotojo (-os) sportiniam ugdymui pareigoms eiti. 

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.

Įstaigos kodas 190309410

Pareiginės algos koeficientas: nuo 11,35 iki 11,65

Mėnesinis bruto atlyginimas nuo 2111,1 iki 2166,9 Eur. (siūlomas atlyginimas už pilną etatą neatskaičius mokesčių)

JONAVOS SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SPORTINIAM UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS https://jsc.lt/storage/8235/Pavaduotojas-sportiniam-ugdymui.pdf  

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  • užpildytą pretendento anketą;
  • organizacinio ar/ir vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos sporto centro pavaduotojo (-os) sportiniam ugdymui pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 7 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/pavaduotojas-a-sportiniam-ugdymui-322;904110.html 

Informacija teikiama telefonu +370 681 06 620, el. paštu info@jsc.lt

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: