Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija informuoja tikinčiuosius apie prasidedančią Didžiąją savaitę.

Velykų Tridienis ir Šv. Velykos Šv. Jokūbo bažnyčioje bus švenčiami tokia tvarka:

– DIDYSIS KETVIRTADIENIS – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val.

– DIDYSIS PENKTADIENIS – Kristaus Kančios Pamaldos – 18. 00 val.

– DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – Velykų vigilijos pamaldos ir šv. Mišios – 21 val.

– PIRMOJI VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 9 ir 12 val., Skaruliuose 12.00 val.

– ANTROJI VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 10 ir 12 val.

Vyskupų konferencijos nutarimu bažnyčiose jau trečią savaitę vyksta nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija.

Mūsų bažnyčioje adoracija vyks vieną parą: nuo balandžio 5 d. 8 val. iki balandžio 6 d. 8 val.

Galinčius įsipareigoti bent valandos laiko adoracijai prašome kreiptis į Vandą Jančiauskienę arba į parapijos raštinę.

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos informacija

Taip pat skaitykite: